۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

شواری ملی مقاومت ایران : فراخوان به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و توقف راهزنی اینترنتی رژیم آخوندی
فراخوان به اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان و توقف راهزنی اینترنتی رژیم آخوندی

پاسدار- سرتیپ کمال هادیفر رئیس پلیس سایبری رژیم موسوم به فتا اعلام کرد که در سال ۱۳۹۶ بیش از ۷۰هزار کاربر فضای مجازی دستگیر شدهاند. وی گفت: «در سال گذشته بیش از ۷۰هزار نفر از مجرمان سایبری دستگیر و... به مراجع قضایی معرفی شدند.... در سال ۹۶ بیش از ۳۹هزار فقره جرائم سایبری کشف شده است و رشد نزدیک به ۱۰برابری جرائم به نگرانی های ما افزوده است...» (خبرگزاری حکومتی ایلنا- ۹اردیبهشت۹۷).
چند روز پیش از این صادق لاریجانی، سردژخیم قضاییه آخوندها گفته بود: شبکه های اجتماعی برای تخریب ارکان نظام به  خدمت نظام سلطه و مجاهدین در آمده است. (خبرگزاری ایلنا-۵اردیبهشت). وی سه ماه پیش نیز گفته بود «همه دستگاههای امنیتی موظفند با سرشاخه‌های داخلی که در فضای مجازی اقدام به همکاری با دشمنان و بیگانگان می‌کنند برخورد کنند» (تلویزیون شبکه خبر رژیم-۵بهمن۹۶).
توسل حاکمان جنایتکار ایران به سرکوب گسترده اینترنتی قبل از هر چیز نشان دهنده ناتوانی رژیم از مقابله با خیزشهای مردمی است که این رژیم قرون وسطایی را نشانه رفته و خواستار سرنگونی تمامیت این رژیم است. به دنبال قیام دیماه۹۶‌شورای امنیت رژیم اعلام کرد: «تصمیم گرفته شد که فعالیت این شبکه ها متوقف شود» تا علیه «آرامش کشور» به کار گرفته نشود (رسانه های خبری- ۱۳دی).  آخوند  احمد جنتی، رئیس خبرگان رژیم در همین باره گفت: اگر فضای مجازی مهار شده بود کار به وضع فعلی نمی‌رسید... این فضای مجازی بلا و مشکلی است که به جان ما افتاده است..
مقاومت ایران بازداشت گسترده و سرکوب بیسابقه کاربران اینترنت را به شدت محکوم می‌کند و از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله گزارشگر  آزادی بیان و عقیده و گروه کار دستگیریهای خودسرانه و از اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و دیگر ارگانهای ذیربط بین المللی می‌خواهد رژیم آخوندی را به خاطر این سرکوب وحشیانه که نقض بسیاری از معاهدات بین‌المللی است، قویاً محکوم نموده و اقدامات ضروری برای آزادی دستگیر شدگان و متوقف کردن این راهزنی اینترنتی به عمل آورند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷(۳۰آوریل ۲۰۱۸)ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد # آزادی# ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر