Wednesday, April 18, 2018

ایران - یمن :نیکی هیلی: برای صلح در یمن رژیم ایران باید به دخالت هایش در این کشور پایان بدهد


ایران - یمن :نیکی هیلی: برای صلح در یمن رژیم ایران باید به دخالت هایش در این کشور پایان بدهد


 جلسه شورای امنیت سازمان ملل‌متحد، نماینده آمریکا گفت صلح در یمن تا زمانیکه رژیم ایران به دخالتش در این کشور پایان ندهد و دست از رساندن سلاح برایشبه‌نظامیان حوثی برندارد، محقق نخواهد شد.
نیکی هیلی گفت:‌ رژیم ایران و شبه‌نظامیان باید جدیت ما را درباره فعالیتهای بی‌ثبات کننده و ناامن کننده‌شان درک کنند. این‌که ما دنبال صلح هستیم به این معنی نیست که نسبت به رفتار آنها بی‌توجه هستیم زیرا که رفتارشان این جنگ را بدتر کرده است.  

#تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment