Monday, April 2, 2018

ایران - قیام سراسری :رژه نیروهای سرکوبگر ضدشورش رژیم در آبادان+فیلم


ایران - قیام سراسری :رژه نیروهای سرکوبگر ضدشورش رژیم در آبادان+فیلم

لینک فیلم به منبع :


به دنبال گسترش و استمرار  تظاهرات  مردم خوزستان، به‌خصوص جوانان علیه دیکتاتوری آخوندی، نیروهای ضدشورش با ماشین و موتورهای مخصوص سرکوب و ماشین آبپاش روز یکشنبه 12فروردین 97 در خیابانهای اصلی آبادان دست به رژه نظامی زدند.
این مانور  مزدوران ضدشورش در وحشت از خیزش مردم و به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت صورت می‌گیرد.
خاطرنشان می‌شود شهرهای مختلف خوزستان از جمله آبادان طی 4روز اخیر  شاهد تظاهرات گسترده  مردم در اعتراض به توهین فاشیسم دینی حاکم به هموطنان عرب بود.

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment