Wednesday, April 4, 2018

اعتراف جمهوری اسلامی به شکست سیاست‌های رژیم در لبنان به‌رغم هزینه‌های میلیاردی

اعتراف جمهوری اسلامی به شکست سیاست‌های رژیم در لبنان به‌رغم هزینه‌های میلیاردی


روزنامه حکومتی جمهوری در سرمقاله  شماره  امروز چهارشنبه 15فروردین 97 به سیاست‌های شکست خورده رژیم در لبنان  با وجود  هزینه‌های میلیاردی طی این سالها برای حزب‌الله اعتراف کرد و نوشت:‌ فضای جامعه لبنان که تا دیروز به‌طور شبه کامل در قبضه حزب‌الله بود به جایی رسیده که آقای سید حسن نصر‌الله صراحتاً اعلام می‌نماید خود شخصاً خطرات بسیار جدی جانی را تحمل کرده و به یک یک روستاهای منطقه بعلبک ـ هرمل رفته و درب تک‌تک خانه‌های مردم را می‌زند تا بتواند آرای آنان را برای لیست خود تأمین کند.
این روزنامه حکومتی افزود:  اکنون این پرسش به‌طورجدی باید مطرح شود که نتیجه هزینه دهها میلیارد دلار و بیش از آن هزینه‌های سیاسی و اعتباری از سوی جمهوری اسلامی در کشور لبنان در سالیان طولانی به اینجا رسیده و هنوز مسئولان حاضر نیستند بازنگری اساسی دربارهسیاست‌های اعمال شده خود در گذشته نموده و تلاشی در جهت نقد و بررسی روش‌ها و ارتباطات با افراد و گروهها و میزان باز دهی هزینه‌های مادی و معنوی هنگفت پرداخت شده انجام دهند.

ایران #تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران    

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید

No comments:

Post a Comment