Friday, April 20, 2018

پاسدار سلامی: زیبنده برخی نیست که مانند دشمنان با ما برخورد می‌کنند. مراقب رفتارتان باشید، محاسبات خطرناک نکنید


پاسدار حسین سلامی جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران

 پاسدار سلامی: زیبنده برخی نیست که مانند دشمنان با ما برخورد می‌کنند. مراقب رفتارتان باشید، محاسبات خطرناک نکنید
پاسدار حسین سلامی جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران طی سخنانی   پیش از خطبه‌هایش جمعه‌بازار تهران با حمله به باند روحانی گفت: دشمنان عملیات روانی خود علیه سپاه را سنگین کرده‌اند، البته از آنها گله‌ای نداریم اما گاه می‌بینیم که برخی از دوستان ما چشم در چشم ما می دوزند و به ما تبریک می‌گویند اما پژواک صدای دشمنان می‌شوند و به ما طعنه می‌زنند. زیبنده برخی نیست که مانند دشمنان با ما برخورد می‌کنند.
  وی افزود:‌به آمریکا و انگلیس و فرانسه هم اعتماد نکنید آنها وقتی می‌رسند که شما دیگر نیستید مثل رسیدن یک آمبولانس برای یک جنازه‌ای که مرده است. مراقب رفتارتان باشید، محاسبات خطرناک نکنید و این گفته ما است.

#تهران #قیام_دیماه#اعتصاب #تظاهرات_سراسری #قیام سراسری  #اتحاد #آزادی#ما براندازیم  #آ#ايران 

مطالب مارا درتو ئیتر بنام @ bahareazady ودر وبلاک خط سرخ مقاومت  دنبال کنید.

No comments:

Post a Comment