۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۱, جمعه

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران - نمای خبر : یک روز پس از برجام

سایت سازمان مجاهدین خلق ایران - نمای خبر : یک روز پس از برجام 

مرحوم برجام


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر