Wednesday, May 30, 2018

رادیو آلمان : نقش شبکه‌های اجتماعی در تداوم هشت روزه اعتراضات کامیون‌داران
رادیو آلمان : نقش شبکه‌های اجتماعی در تداوم هشت روزه اعتراضات کامیون‌دارانسایت رادیو آلمان ۸/۳/۹۷ : « به رغم تأکید مقام های ایران بر پایان اعتصاب کامیون داران، اعتراض آنان وارد هشتمین روز خود شد. ویدئوهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی نشان از تداوم اعتراض ها دارد. برخی شبکه های اجتماعی را سازمانگر اصلی اعتصاب می دانند. با اینکه برخی خبرگزاری های داخلی از قول مقام های دولتی خبر از پایان اعتصاب کامیون داران ایران می دهند، ویدئوهای منتشرشده در شبکه های اجتماعی در روز سه شنبه (۸ خرداد/ ۲۹ مه) حاکی از تداوم این اعتراضات در برخی شهرهای ایران است. تمامی شواهد نیز حاکی از خودجوش بودن اعتراض کامیون داران و نقش پررنگ شبکه های اجتماعی در هماهنگی حرکت آنهاست.ویدئوهای منتشرشده در روز سه شنبه از جمله سالن های خالی اعلام حمل بار، تجمع اعتراضی کامیون داران و تداوم اعتصاب آنها در برخی شهرها، از جمله تهران، تبریز، شاهین شهر، الیگودرز، مهران و قهدریجان را نشان می دهد. خبرها و ویدئوهای روز گذشته هم، با وجود تأکید برخی مسئولان دولتی بر پایان اعتصاب، حاکی از آن بود که کامیون داران پایانه حمل و نقل تهران و قزوین نیز به اعتصاب پیوسته اند و همچنین در برخی شهرها میان اعتصاب کنندگان و اعتصاب شکن ها درگیری به وجود آمده است. در هفتمین روز اعتصاب همچنین خبرهایی مبنی بر پیوستن تانکرها به اعتصاب کامیون داران حمل بارهای جاده ای و در پی آن ایجاد صف های طولانی در پمپ بنزین ها منتشر شده بود.
شبکه های اجتماعی همچون "سازمانگر"
اما گویا بسیاری از کامیون داران اعتصابی، ناراضی از نتایج مذاکرات با مسئولان دولتی، اعتراضات خود را کماکان ادامه می دهند.نظام حمل و نقل ایران از ۴۰ سال پیش و با وقوع انقلاب بهمن ۵۷ از هم گسیخت و شرکت های بزرگ حمل و نقل از میان رفتند. از آن پس اکثر کامیون داران ایران اصطلاحا "خودراننده" و مستقل شده اند.

در شرایط فقدان شرکت های بزرگ حمل و نقل که می توانند طرف مذاکره، چه با دولت و چه با رانندگان باشند، این پرسش بیش از پیش توجه افکار عمومی را برانگیخته که چگونه کامیون دارانی منفرد توانسته اند اعتراضی چنین فراگیر را برای بیش از یک هفته مدیریت کنند. برخی ناظران پاسخ را در "شبکه های اجتماعی" یافته اند. کامیون داران مطالبات و مشکلات خود را از طریق شبکه های اجتماعی با همکاران شان در میان می گذارند و به نظر هم می رسد که آنان امروز نیز اشکال مختلف اعتراض خود، از جمله اعتصاب را، از طریق همین شبکه های اجتماعی سازمان می دهند......"جامعه نو" سپس نتیجه گرفته است که: اعتصاب رانندگان کامیون ها بهانه دوباره ای است برای ما تا سیستم را نصیحت و وصیت کنیم به بازگشت به سوی شیوه های معقول کشورداری، به احترام واقعی به حقوق افراد و جمعیت ها، به کنار گذاشتن شیوه های مبتنی بر زور و بگیر و ببند آدم ها و رسانه های اجتماعی، بازگشت به خرد جمعی و عقل سلیم در حل مسائل، به رعایت آزادی عقیده، آزادی تشکل، آزادی گردهمایی، آزادی اعتصاب».

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment