Saturday, June 2, 2018

خزانه داری نقض حقوق بشر، سانسور و مانیتور پیشرفته توسط دولت ایران را هدف قرار داد


خزانه داری نقض حقوق بشر، سانسور و مانیتور پیشرفته توسط دولت ایران را هدف قرار دادخزانه داری آمریکا, دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری آمریکا امروز دو نهاد ایران که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده اند و همچنین 3 نفر از رهبران یکی از این نهادها بنام سازمان انصار حزب الله را نامگذاری کرد.علاوه بر این, اوفک نهادی را نامگذاری کرد که یک تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را اداره می کند که مانیتورینگ و ردیابی اشخاص را تسهیل می کند که می تواند ناقضان جدی حقوق بشر توسط دولت یا از طرف دولت را تقویت کند.و بالاخره اینکه اوفک دو شخص را نامگذاری کرد که در کار سانسور فعالیت داشتند که آزادی بیان یا تجمع شهروندان ایران را محدود می کنند یا آنها را مجازات می کنند و یک شخص بخاطر اقدام برای یا از طرف یک نهاد دست اندرکار در چنین فعالیتها مربوط به سانسور را نامگذاری کرد.این نامگذاریها در شرایطی است که اعتراضات اخیر مردم ایران و با سرکوب بیرحمانه متعاقب آنها توسط رژیم ایران مواجه بوده است.استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا گفت «ایران نه تنها تروریزم و بی ثباتی را در  سراسر جهان گسترش می دهد بلکه بطور روتین حقوق مردمش را نقض می کند.رژیم ایران منابع و ذخایر ملی را که باید به مردم ایران تعلق داشته باشد را صرف دستگاه سنگین و پرخرج سانسور می کند و آزادی بیان را سرکوب می کندمنوچین افزود «کسانی که علیه سوءمدیریت  و فساد رژیم صحبت می کنند در معرض بدرفتاری و نقض حقوق بشر در زندانهای ایران قرار می گیرند.آمریکا در کنار مردم ایران می ایستد. خزانه داری آمریکا برای مورد حسابرسی قراردادن رژیم ایران بخاطر نقض حقوق بشر و سانسور و سایر اعمال انزجارآور که علیه شهروندان خودش مرتکب می شود».
اقدامات امروز سرکوب مردم توسط این رژیم و سرکوب آزادیهای بیان و آزادی تجمع صلح آمیز را هدف قرار می دهد.
همانطور که پرزیدنت ترامپ در بیانیه 8مه2018 که طی آن به شرکت خود در برجام خاتمه داد  گفت آمریکا اجازه نخواهد داد رفتار بدخواهانه ایران افسارگسیخته ادامه یابد.این اقدامات نشان دهنده این خواست است که عاملان شرور بخاطر اعمالشان مورد حسابرسی قرار گیرند حتی اگر از پلیس امنیتی بین المللی پنهان شود. انصار حزب الله و اشخاص مرتبط با آن اوفک انصار حزب الله را بخاطر نقشی که در نقض جدی حقوق بشر در ایران داشته نامگذاری می کند.علاوه بر اینها اوفک 3 نفر از اشخاص را بخاطر اقدام برای یا از طرف این سازمان نامگذاری کرد. متعاقب دستور اجرایی 13553, انصار حزب الله بخاطر اینکه یک مقام دولت ایران یا یک شخص که از طرف دولت ایران عمل میکند (شامل اعضای سازمانهای شبه نظامی) است, که مسئول یا همدست در ارتکاب یا مسئول دستور دادن, کنترل یا هر شکلی از هدایت موارد نقض جدی حقوق بشر علیه اشخاص در ایران یا شهروندان یا ساکنان ایران یا اعضای خانواده آنها بوده است, نامگذاری می‌شود.انصار حزب الله در سرکوب خشونتبار شهروندان ایران دست داشته و با نیروی بسیج که دانشجویان را بطور خشونتباری با چاقو و گاز اشک آور و باتونهای برقی مورد حمله قرار می دهد همکاری می کرده است.نیروی مقاومت بسیج مطابق دستور اجرایی 13553 در 9ژوئن2011 بخاطر ارتکاب به نقض حقوق بشر در ایران نامگذاری شده است.سازمانی که توسط رژیم ایران حمایت می شود مردم ایران را تحت تعقیب و اذیت و آزار و آنها را مورد حمله قرار می دهد, انصار حزب الله به حملات با اسید  علیه زنان در شهر اصفهان مرتبط است.چندین نفر از زنان که ماطبق استانداردهای این رژیم پوشش نداشتند مورد حمله با اسید قرار گرفتند که به شدت آسیب دیدند و فضایی از رعب ایجاد کردند.عبدالحمید محتشم متعاقب دستور اجرایی 13553بخاطر یا از طرف انصار حزب الله نامگذاری شده است.
عبدالحمید محتشم بعنوان عضو موسس و رهبر کلیدی این گروه نقشی قابل توجه در نظارت بر اقدامات این گروه دارد. وی تهدید کرده که از انصار حزب الله استفاده کن تا خیابانهای ایران را گشت بدهد و به زنانی که پارسا نیستند حمله کند.
حسین الله کرم متعاقب دستور اجرایی 13553بخاطر عمل برای یا از طرف انصار حزب الله نامگذاری شده است.در 2011 اتحادیه اروپا حسین الله کرم را بخاطر تاسیس و رهبری انصار حزب الله تحریم کرد و یاداور شد که تحت رهبری او این گروه از خشونت های افراطی طی سرکوب اعتراضات دانشجویی استفاده کرده است.در نهایت حمید استاد متعاقب دستور اجرایی 13553بخاطر اقدام برای یا از طرف انصار حزب الله نامگذاری شد. حمید استاد که شاخه مشهد انصار حزب الله را تاسیس کرد در یک حمله به کنسولگری عربستان در مشهد دست داشته است.
زندان اوین
دفتر كنترل داراییهای خارجی مطابق فرمان اجرایی 13553 زندان اوین را بخاطر اینكه یك شخصی است كه از طرف دولت ایران (از جمله اعضای سازمانهای شبه نظامی) اقدام میكند كه مسئول یا همدست در دستور دادن, كنترل كردن یا به هر شیوه دیگر هدایت كردن ارتكاب نقضهای جدی حقوق بشر علیه افراد در ایران یا شهروندان یا ساكنین ایران یا اعضای خانواده افراد ذكر شده میباشد, لیست گذاری میكند.زندانیانی كه در زندان اوین محبوس هستند هدف تاكتیكهای وحشیانه كه توسط مسئولین زندان اعمال میشود, از جمله تعرضات جنسی, حملات فیزیكی و شوك الكتریك قرار میگیرند. وزارت اطلاعات و امنیت (واواك) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارای بندهای دائم در زندان اوین هستند جایی كه آنها زندانیان سیاسی را نگه میدارند. و در حالیكه مقامات ارشد رژیم بصورت منظم شكنجه و سوء رفتار كه در زندان اوین رخ میدهد را كم اهمیت جلوه میدهند, بدرفتاری با زندانیان منجمله زندانیان سیاسی وقتی كه بازرسیهای قلابی شرایط زندان پایان می یابد, ادامه دارد.وزارت اطلاعات و امنیت ایران در تاریخ 16 فوریه 2012 مطابق فرمان اجرایی 13553 بخاطر ارتكاب نقضهای جدی حقوق بشر در ایران لیست گذاری شده بود. سپاه پاسداران در تاریخ 9 ژوئن 2011 مطابق فرمان اجرایی 13553 بخاطر ارتكاب نقضهای جدی حقوق بشر در ایران لیست گذاری شده بود.
گروه برنامه نویسی هانیستا
دفتر كنترل داراییهای خارجی گروه برنامه نویسی هانیستا مستقر در ایران را مطابق فرمان اجرایی 13606 بخاطر بكارگیری یا هدایت بكارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات كه مختل كردن, مانیتور كردن یا ردیابی كامپیوتر یا شبكه را تسهیل میكند كه ممكن است توسط یا از طرف دولت ایران به نقضهای جدی حقوق بشر كمك كند یا آن را ممكن سازد, لیست گذاری میكند. گروه برنامه نویسی هانیستا مسئول تولید و توزیع نسخه های جایگزین برنامه پیام رسان و شبكه اجتماعی معروف تلگرام می باشد كه مانیتورینگ و ردیابی كاربران ایرانی و بین المللی توسط رژیم ایران را تسهیل میكند.گروه برنامه نویسی هانیستا دو برنامه شبكه اجتماعی به نامهای موبوگرام و موبوپلوس ساخت و محتوای مخرب در آنها جاسازی كرد كه مانیتورینگ و ردیابی شهروندان ایرانی را تسهیل میكند. این كاركرد مانیتورینگ و ردیابی ممكن است به نقضهای جدی حقوق بشر توسط دولت ایران از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات كمك كند یا آن را امكانپذیر سازد.
نامگذاری دو مقام رژیم ایران بخاطر فعالیتهای سانسور
دفتر كنترل داراییهای خارجی ابوالحسن فیروزآبادی و عبدالصمد خرم آبادی را مطابق فرمان اجرایی 13628 بخاطر درگیر بودن در سانسور یا دیگر فعالیتها در رابطه با ایران كه اجرای آزادی بیان یا تجمع مسالمت آمیز توسط شهروندان ایران را ممنوع, محدود یا مجازات میكنند یا دسترسی به رسانه های چاپی یا تلویزیونی را محدود میكنند, لیست گذاری میكند.
ابوالحسن فیروزآبادی مسئول تلاشهای دولت ایران برای بستن برنامه های شبكه اجتماعی مانند تلگرام و مجبور كردن ابرانیان به استفاده از برنامه های دولتی كه توسط رژیم مانیتور میشوند, می باشد. ابوالحسن فیروزآبادی بعنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی ایران ریاست بالاترین نهاد سیاست گذاری اینترنت كشور را بعهده دارد و بر تلاشهای رژیم برای سانسور صحبت و رسانه نظارت دارد. شورای عالی فضای مجازی در تاریخ 12 ژانویه 2018 مطابق فرمان اجرایی 13628 لیست گذاری شده بود.عبدالصمد خرم آبادی بعنوان دبیر كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر فیلتر كردن و ممانعت كردن از محتوای سیاسی در زمان انتخابات نظارت داشته است. در سال 2017 عبدالصمد خرم آبادی به بسیج مأموریت داد تا سركوب فعالیت سایبری رژیم را رهبری كند و مدعی شد كه كشور هزاران دیدبان دارد تا نقضهای سایتها و شبكه های اجتماعی را گزارش كنند.كمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ 30 مه 2013 مطابق فرمان اجرایی 13628 لیست گذاری شده بود. نامگذاری مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در آخر دفتر كنترل داراییهای خارجی عبدالعلی علی اصغری را مطابق فرمان اجرایی 13628 بخاطر اقدام برای یا از طرف صدا و سیمای ایران لیست گذاری میكند.عبدالعلی علی اصغری مدیر كل كنونی صدا و سیمای ایران است و از طرف این سازمان عمل كرده از جمله نمایندگی كردن سازمان در مجامع بین المللی.صدا و سیمای ایران در تاریخ 6 فوریه 2013 مطابق فرمان اجرایی 13628 بخاطر محدود كردن یا ممانعت كردن از جریان آزاد اطلاعات به یا از مردم ایران لیست گذاری شده بود. صدا و سیمای ایران در سانسور كردن چندین رسانه و پخش اعترافات اجباری از بازداشت شدگان سیاسی دست داشت.در نتیجه این اقدامات همه سرمایه ها و منافع در سرمایه افراد امروز لیست گذاری شده كه در ایالات متحده یا در مالكیت یا كنترل افراد آمریكایی هستند باید بلوكه شده و به دفتر كنترل داراییهای خارجی گزارش شود و افراد آمریكایی بطور عام از درگیر شدن در معاملات با این افراد منع میشوند. علاوه بر این موسسه های مالی خارجی كه آگاهانه معاملات قابل توجه برای افراد و نهادهای لیست گذاری شده امروز تسهیل میكنند یا افرادی كه حمایت مادی یا حمایت مشخص دیگر برای این افراد و نهادها فراهم میكنند ریسك می كنند كه در معرض تحریمهایی قرار بگیرند كه ممكن است دسترسی آنها به سیستم مالی آمریكا را قطع كند یا سرمایه آنها و منافع سرمایه آنها در قلمروی آمریكا را مسدود كند.
  


ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment