Thursday, June 28, 2018

همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس، حمایت کانونهای شورشی
همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس، حمایت کانونهای شورشی


کانونهای شورشی، این قیام آفرینان ایران اسیر، در حمایت از همایش بزرگ ایرانیان که قرار است ۲روز دیگر یعنی ۹تیر ۹۷در ویلپنت پاریس برگزار شود، به دیوارنویسی، پخش تراکت و پوستر و ارسال پیام در شهرهای مختلف پرداخته‌اند. به بخشی از آن توجه می‌دهیم.
این همایش به همت مقاومت مردم ایران در راستای تحقق سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه، برای نشان‌دادن عظمت و درخشش آلترناتیو دموکراتیک و سازمان‌یافته این میهن اسیر  در معرض دید جهانیان برگزار می‌شود.
تلاش برای برگزاری با شکوه این همایش، ایرانیان میهن‌پرست در سراسر جهان را به هم نزدیک و تلاشهایشان را صد چندان کرده است. و صد البته شعله‌ور شدن تظاهرات و اعتصاب بازاریان و جوانان شورشی طی چند روز اخیر، در ادامه خیزش سراسری مردم به ستوه آمده این میهن اسیر، ضرورت تمرکز و تلاش برای برگزاری گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس را صد چندان می‌کند.

کرمانشاه
اعضای کانونهای شورشی کرمانشاه با بر دست بلند کردن پوستر مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران و تراکت ایران آزاد و با ارسال پیام‌هایی با این مضمون « ما کانون شورشی کرمانشاه حمایت می‌کنیم از همایش ویلپنت پاریس، زنده باد خواهر مریم، از تمام هموطنان عزیزم می‌خواهم که در گردهمایی ویلپنت پاریس شرکت کنند – ۳۰ژوئن ویلپنت پاریس، آرزوی ما سرنگونی رژیم آخوندی» حمایت خود را از همایش بزرگ ایرانیان نشان دادند.
بلند کردن پوستر مریم رجوی و ارسال پیام حمایت توسط کانونهای شورشی کرمانشاه

ورامین
اعضای یکی از کانونهای شورشی از ورامین نیز با بلند کردن تراکتی که بر آن نوشته شده بود « ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی، سرنگونی با کانونهای شورشی و ارتش آزادی» از همایش بزرگ ایرانیان حمایت کردند. اعضای این کانون شورشی فیلمی از این فعالیت ارسال کردند که حاوی شعارهای حمایت آمیزشان بود.
فعالیت یکی از کانونهای شورشی از گردهمایی ایرانیان - ورامین

تهران
کانون شورشی دیگری در تهران با نصب تراکتهای «ایران آزاد قیام با کانونهای شورشی» در اماکن مختلف یکی از پارکهای تهران، از برگزاری همایش بزرگ ایرانیان در پاریس حمایت به‌عمل آورد.
نصب تراکت ایران آزاد در یکی از پارکهای تهران

کانونهای شورشی دیگری در تهران بزرگ نیز با دیوارنویسی و پخش تراکت فری ایران و ارسال پیام، حمایت خود را از همایش بزرگ ایرانیان ابراز داشتند. مضمون پیامهای آنها «گردهمایی ایران آزاد، صدای ما در حمایت از مریم رجوی، زنده باد مریم رجوی – ایران آزاد با کانونهای شورشی، مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی» بود.
دیوارنویسی و نصب تراکت و ارسال پیام توسط کانونهای شورشی تهران بزرگ

رشت، تبریز، شهرری، خوزستان و مشهد
اعضای کانونهای شورشی از رشت، تبریز، خوزستان، شهرری و مشهد نیز با بر دست بلند کردن تراکت ایران آزاد حمایت خود را از همایش بزرگ ایرانیان که قرار است در ۹تیرماه در ویلپنت پاریس برگزار شود، ابراز داشتند.
تصاویری از حمایت کانونهای شورشی از همایش ایرانیان در رشت،تبریز، خوزستان، شهرری و مشهد

کازرون
اعضای یکی از کانونهای شورشی کازرون نیزدر حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، پیامی با این مضمون « خرداد ۱۳۹۷ایران آزاد، قیام تا سرنگونی دولت دیکتاتور» فرستادند. اعضای این کانون شورشی در یکی از پارکهای شهر پوسترهایی در حمایت از همایش بزرگ ایرانیان به نمایش گذاشتند.
بلند کردن تراکت حمایت از همایش توسط کانون شورشی کازرون

لرستان
حمایت از برگزاری همایش بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس، توسط یکی از کانونهای شورشی در لرستان، با نصب پلاکارد صورت گرفت. بر این پلاکارد نوشته شده بود: « گردهمایی ایران آزاد با ۱۰۰۰اشرف در سراسر میهن در تیر ۹۷گرامی باد، کانون شورشی لرستان دلاور شماره ۲۱۳».
نصب پلاکارد حمایت از گردهمایی در لرستان

کردستان
اعضای یکی از کانونهای شورشی در کردستان نیز ضمن ارسال پیام « خواهر مریم، منتظریم شما را در ایران آزاد ببینیم» در یک کار جمعی پلاکاردی با مضمون « مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، ایران آزاد با کانونهای شورشی و ارتش آزادی» را در حمایت از همایش بزرگ ایرانیان به نمایش گذاشتند.
کار جمعی اعضای یکی از کانونهای شورشی کردستان

شهر کرد
همچنین اعضای یکی از کانونهای شورشی شهر کرد با بلند کردن تراکت «ایران آزاد، سرنگونی با کانونهای شورشی» از همایش بزرگ ایرانیان حمایت کردند.
حمایت کانون شورشی با تراکت ایران آزاد - شهرکرد

شاهرود
کانون شورشی دیگری در شاهرود با دیوار نویسی شعار « ایران آزاد، قیام تا سرنگونی» حمایت خود را از گردهمایی بزرگ ایرانیان نشان دادند.
دیوارنویسی اعضای یکی از کانونهای شورشی در شاهرود

گنبد کاووس
پخش تراکت ایران آزاد توسط یکی دیگر از کانونهای شورشی در گنبد کاووس در حمایت از همایش بزرگ ایرانیان، گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس با عنوان ایران آزاد.
بلند کردن تراکت ایران آزاد - گنبد کاووس

یزد
اعضای یکی از کانونهای شورشی از شهر یزد با ارسال پیامی « ما مردم ایران از ظلم حکومت آخوندی به تنگ آمده‌ایم از همه هموطنان عزیزمان که در سراسر جهان هستند و امکان حضور در این گردهمایی را دارند درخواست می‌کنیم که صدای ما باشند، درود خدا بر خواهر مریم و همه رهروان راه آزادی، درود بر ایران و ایرانی. به امید طنین‌انداز شدن ندای آزادی در سراسر ایران عزیزم» از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران – همایش بزرگ ایرانیان حمایت کردند.
نصب تراکت و ارسال پیام توسط یکی از کانونهای شورشی یزد

اراک
اعضای کانون شورشی ۴۲۰اراک با دیوارنویسی از گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس، حمایت کردند. اعضای این کانون شورشی در پیام خود گفتند« مرگ بر خامنه‌ای، درود بر رجوی، کانون شورشی ۴۲۰از اراک حمایت خود را اعلام می‌کنیم – درود بر رجوی شیر همیشه بیدار». بر دیوارها شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای پیر ضحاک – مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی - » به چشم می‌خورد.
دیوارنویسی و پیام اعضای کانون شورشی ۴۲۰اراک
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment