۱۳۹۷ تیر ۳, یکشنبه

واشنگتن تایمز: ایران - معرفی برنامه های آلترناتیو شورای ملی مقاومت
واشنگتن تایمز: ایران - معرفی برنامه های آلترناتیو شورای ملی مقاومتهشت ویژگی یک آلترناتیو:

مریم رجوی: هشت ویژگی آلترناتیو
۱. سازمان: ساختار سازمانی استوار و توانمندیهای سازمانی پایدار، هم در داخل ایران و هم خارج از کشور، آن را قادر می سازد که به عنوان موتور برای تغییر عمل کند.

۲. رهبری فکری: رهبری خبره و ماهر که قادر به برخورد با حاکمیت مذهبی است، در حالی که هر دو جذاب و قادر به متحد کردن مردم هستند . (مثل)لیزر - متمرکز بر تغییر رژیم ایران است.

۳. پلاتفرم: یک برنامه صریح که نشان دهنده آرمانهای مردم است و مطابق با معیارهای بین المللی است که کشور را به جلو حرکت می دهد و با دیکتاتوری قبلی و همچنین حکومت مذهبی کنونی تفاوت دارد.

۴. تنوع: تحت پوشش قرار دادن گرایش های گوناگون سیاسی و ترویج حقوق قومیت های مختلف و اقلیت های مذهبی در ایران. برخوردار از حمایت گسترده مردمی در داخل و خارج از ایران.

۵. پایداری: تمایل به تحمل سختی و ریسک برای رسیدن به هدف آزادسازی ایران و یک سابقه اثبات شده برای پرداخت هزینه برای پیشبرد حرکت به جلو.

۶. کمیت: اثربخشی در تضعیف اقدامات و موقعیت های رژیم و توانایی حمایت از مبارزات ضد دولتی پیچیده (مانند افشای سایت های هسته ای و شبکه تروریستی رژیم).

۷. هماورد اصلی رژیم: که توسط رژیم جدی گرفته شده است؛ شبکه وسیع آن در داخل ایران، که نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات داشته باشد، باعث می شود که رژیم دائما به نقش عمومی مقاومت و نقش آن در برقراری ارتباط با مخاطبان خارجی اش اعتراف کند.

۸.  موقعیت بین المللی: برخورداری از مشروعیت و پشتیبانی بین المللی دو حزبی، و توانایی نشان دادن فشار جهانی علیه رژیم و حمایت از مردم ایران است.


برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجویبرای آینده ایرانده ماده‌ای مریم رجوی


۱. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.

۲. ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم.
در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم.  و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.

۳. ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.

۴. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.

۵. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم.
هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.

۶. ایران فردا، کشور عدالت و قانون است.
ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.

۷. ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.

۸. ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.

۹.  سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.

۱۰. ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.

تظاهرات گسترده در سراسر کشور گسترش می‌یابد
۱۵۴۵تظاهرات در آوریل و می ۲۰۱۸

تظاهرات گسترده در سراسر کشور گسترش می‌یابد
نصب تصاویر خانم مریم رجوی در همدان و تهران توسط کانونهای شورشی
نصب تصاویر خانم مریم رجوی در همدان و تهران توسط کانونهای شورشی

ده‌ها هزار معترض در شهر کازرون، جنوب ایران در 2018آوریل
ده‌ها هزار معترض در شهر کازرون، جنوب ایران در ۲۰۱۸آوریل
پوستر خانم مریم رجوی از بالای یک گذرگاه در تهران آویزان است
پوستر خانم مریم رجوی از بالای یک گذرگاه در تهران آویزان است

صدها هزار راننده کامیون در ماه می و ژوئن ۲۰۱۸ اعتصاب سراسری را آغاز کردند
صدها هزار راننده کامیون در ماه می و ژوئن ۲۰۱۸ اعتصاب سراسری را آغاز کردند

در ماه ژانویه 2018 مالباختگان(غارت‌شدگان) در حال اعتراض به مؤسسه مالی کاسپین مارس 2018- کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز در حال اعتراض
در ماه ژانویه ۲۰۱۸ مالباختگان(غارت‌شدگان) در حال اعتراض به مؤسسه مالی کاسپین  - مارس ۲۰۱۸- کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز در حال اعتراض

به صدای ایرانیان برای تغییر رژیم و دموکراسی بپیوندید

ویلپنت، فرانسه اول ژوئن ۲۰۱۷ – چندین مقام سابق و فعلی از صاحبان قدرت از اروپا،ایالات متحده و خاورمیانه درمراسم ایران آزاد در سال ۲۰۱۷ در پاریس شرکت کردند بسیاری از آنها در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ در پاریس شرکت خواهند کرد.
ویلپنت پاریس


پاریس، اول ژوئن 2017: دهها هزار ایرانی و حامیان‌شان در گردهمایی برای ایران آزاد، تغییر رژیم
پاریس، اول ژوئن ۲۰۱۷: دهها هزار ایرانی و حامیان‌شان در گردهمایی برای ایران آزاد، تغییر رژیم

جوانان بسیار فعال و گسترده‌یی در تظاهرات ۱ژوئیه۲۰۱۷ حضور داشتند و در مراسم سال جاری حضور خواهند یافت
جوانان بسیار فعال و گسترده‌یی در تظاهرات ۱ژوئیه۲۰۱۷ حضور داشتند و در مراسم سال جاری حضور خواهند یافت


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر