Saturday, June 9, 2018

دونالد ترامپ: کشورهای جی ۷ به کنترل جاه طلبی های اتمی رژیم ایران متعهد هستند

دونالد ترامپ: کشورهای جی ۷ به کنترل جاه طلبی های اتمی رژیم ایران متعهد هستند


دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در اجلاس سران گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان در کانادا، بر اتفاق نظر این کشورها در جلوگیری از جاه‌طلبی‌های اتمی رژیم آخوندی تأکید کرد.
ترامپ گفت: «در این اجلاس تعداد زیادی از تهدیدات امنیتی از جمله تهدید رژیم ایران مورد بررسی قرار گرفت؛ کشورهای جی ۷ متعهد به کنترل جاه طلبی‌های اتمی رژیم ایران هستند. با یا بدون آنها، جاه‌طلبی‌های این رژیم کنترل خواهد شد».

ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment