Saturday, July 7, 2018

زوزه‌های وحشت در نمایشهای جمعه رژیم نسبت به مجاهدین




زوزه‌های وحشت در نمایشهای جمعه رژیم نسبت به مجاهدین



نمایش جمعه شهرستانها در روز جمعه ۱۵تیر ۹۷ صحنه زوزه‌های وحشت و یقه‌درانی‌های نماینده‌های خامنه‌ای بود. البته از ستاد نمایش جمعه وابسته به بیت خامنه‌ای
به آنها سفارش شده بود که نزدیک گردهمایی بزرگ مقاومت و ویلپنت نشوند.
اما در عوض تا می‌توانند بحران اقتصادی و وضعیت انفجاری جامعه را به سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند و این‌که مجاهدین موجب یاس و ناامیدی مردم شده‌اند.
در این رابطه آخوند نعمت‌زاده در نمایش جمعه مرند گفت: «(مجاهدین) یاس و ناامیدی را در بین آحاد جامعه القا می‌کنند».
آخوند فلاحتی در نمایش جمعه رشت مجاهدین را باعث «به اغتشاش کشیدن اعتراضات مردمی» خواند که «در بین مردمی که مشکل اقتصادی دارند، حضور پیدا می‌کنند».
آخوند دری نجف‌آبادی در اراک نیز مجاهدین را جریانی خواند که «به مردم ایران ظلم کردند و ترور تعداد زیادی از بزرگان کشور ما توسط مجاهدین صورت گرفت».
امام‌جمعه خامنه‌ای در مشکین‌شهر نیز دولت فرانسه را مورد حمله قرار داده که چرا از مجاهدین حمایت می‌کند و «خواستار پاسخگویی قاطع دستگاه دیپلوماسی کشور به این موضوع» شد.
آه‌وفغان امام‌جمعه‌های خامنه‌ای بیانگر نفوذ عمیق سازمان مجاهدین خلق ایران و کانونهای شورشی در میان مردم است. آنها از این در هراس هستند که شعار مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه توسط کانونهای شورشی در جای‌جای ایران گسترده شده است.
آخوند سعادت‌فر امام‌جمعه خامنه‌ای در جیرفت سوزوگداز کرد که «مجاهدین متحد شدند تا زمینه از بین بردن انقلاب مقدس اسلامی را فراهم کنند.
دقیقا در جریان قیام مردم در دیماه ۹۶ نیز همین ترس و هراس در میان رسانه‌ها و مهر‌ه‌های آن وجود داشت که مجاهدین درصدند رژیم را سرنگون کنند.
در همان زمان نیز مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی ناگزیر شدند به نقش گسترده مجاهدین در قیام اعتراف کنند.
از جمله جعفری دولت‌آبادی، دادستان رژیم در تهران، چنین اعتراف کرد: «مقر مجاهدین در آلبانی در این راستا فعال شده و بر سازماندهی منافقین در فضای مجازی تأکید شده بود». وی همچنین اضافه کرده بود: «تشکیل کمپین‌های نافرمانی مدنی طی سال‌های گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران مانند کمپین «نه به گرانی» و «نه به پرداخت قبوض» و نظایر آن که نمونه‌های آن در فضای مجازی دیده می‌شود، در راستای آماده‌سازی زمینه اجرای این طرح بود».(خبرگزاری مهر۱۷دی ۹۶)
ابراز هراس‌ امام‌جمعه‌های خامنه‌ای از مجاهدین خلق آن روی سکه بن‌بست حکومت آخوندی و شکستشان در برابر بحرانهای مختلف است.
از طرف دیگر اوجگیری خیزشهای مردمی با پیشتازی کانونهای شورشی که شعار و پیام براندازانه دارند، رژیم را مجبور کرده است به سرچشمه این خیزشها و کانونهای شورشی یعنی ارتش آزادیبخش ملی ایران و سازمان مجاهدین بپردازد تا به خیال خود با تبلیغات و لجن‌پراکنی‌های دجالانه آخوندی علیه آنها، شاید که بتوانند اذهان را حداقل مشوش و آلوده کنند. غافل از آن که دیگر زمانه این شیادیها گذشته و همه این لجن‌پراکنی‌ها نه تنها بر اعتبار مجاهدین و مقاومت ایران می‌افزاید، بلکه به‌روشنی آدرس تنها آلترناتیو مردمی و واقعی نظام ولایت فقیه را اعلام می‌دارد و این‌که این همه وحشت و زوزه علیه مجاهدین ریشه‌اش کجاست؟

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment