Tuesday, August 7, 2018

مریم رجوی:‌ زمان، قتل عام 67 را به دست فراموشی نسپرده استمریم رجوی:‌ زمان، قتل عام 67 را به دست فراموشی نسپرده استروزنامه الریاض(عربستان) ۱۵/۵/۹۷ : « پاریس ـ الریاض- قیام اخیر ایران از 29 دسامبر 2017 سه دوره را پشت سر گذاشته است و 40 سال بعد از مبارزه مردم ایران نبرد آنها با آخوندها به رندهای پایانی خود نزدیک میشود  حسین داعی الاسلام عضو شورای ملی مقاومت ایران گفت:‌ دور اول قیام روز ۸دی ۹۶ از مشهد شروع شد و به سرعت نزدیک به۱۴۰شهر کشور را در برگرفت.دور دوم قیام از روز ۸فروردین ۹۷ باخیزش هموطنان عرب اهوازیآغاز شد و تا اواخر خرداد ۹۷ با قیام کشاورزان اصفهان، مردم کازرونو اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ادامه یافت در حالی‌که تظاهرات سراسری معلمان و.. را هم در همان زمان شاهد بودیم.وی افزود:‌ سومین دور قیاماز روز ۹مرداد باقیام شهری در اصفهانآغاز گردید. پیش از این تاریخ یعنی از اول مرداد رانندگان کامیون به شکل سراسری اعتصاب کرده بودند و بازارهای مختلف در تهران و شهرهای سراسر کشور نیز اعتصاب کرده بودند

.داعی الاسلام خاطرنشان کرد که قیام‌های دور سوم در حداقل 13 شهر کشور شعله کشید: اصفهان، شیراز، کرج، تهران، همایونشهر، اراک، اهواز، قهدریجان، مشهد، نجف‌آباد و قرچک ورامین و اشتهارد و قم از شهرهایی بودند که اخبار و تصاویر قیامشان روی آنتن رفت که همچنان تا کنون ادامه دارد.وی ادامه داد:‌ دور سوم قیام به‌ویژه در چهارمین روز خود، یک تغییر کیفی نسبت به گام‌های پیشین قیام نشان می‌دهد بطوریکه روحیه رزمندگی در جوانان در مقابله با نیروهای سرکوبگر موج می‌زد.بسیاری از جوانان مطلقاً مهارناپذیر می‌نمودند.ومتقابلاًنیروی انتظامی ، مطلقاً روحیه‌باخته عمل می‌کرد. همچنین حضور گسترده زنان در این قیام بزرگ چشمگیر بود. داعی الاسلام ادامه داد:‌ معترضان در تظاهرات خود شعارهای زیر تکرار میکردند:‌ مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر اصل ولایت فقیه، این ماه ماه خونه آخوند سرنگونه، توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه او تاکید کرد که بی‌شک طلسم اختناق به‌طور کامل خواهد شکست، جوانان و سالخوردگان، زنان و مردان و تمامی آحاد مردم در این روزها نشان دادند دیگر هیچ ترسی نسبت به رژیم در دل‌شان باقی نمانده است. داعی الاسلام در خاتمه گفت: این خود آخوندها بودند که مردم را به نقطه‌ای رسانده‌اند که دیگر هیچ‌کس، هیچ‌چیز برای از دست دادن ندارد! رزم ۴۰ساله مردم ایران با آخوندها به دور پایانی خود نزدیک می‌شود.از سویی یک نمایشگاه در شهرداری منطقه یکم پاریس بمدت یک هفته در سی امین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ایران که طی آن 30 هزار زندانی سیاسی در سال 67 قربانی شدند برگزار شد. جلسه بزرگداشت شهدای این قتل عام برگزار شد و طی آن جان فرانسوا لوگاره رئیس شهرداری منطقه یکم پاریس در مورد جنایتهایی که رژیم ایران مرتکب شده و همچنین قتل‌عام 67 سخن گفت.


خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: در سال 1367، درست چنین روز‌هایی در زندان‌های سراسر ایران، بحبوحه قتل‌عام زندانیان سیاسی بود.این کشتار بر اساس فتوای خمینی بنیانگذار رژیم آخوندها صورت گرفت. سپس ظرف چند ماه، آخوندها ۳۰ هزار زندانی سیاسی را به‌دار کشیدند. وی افزود: حالا سی سال گذشته است اما با وجود گذشت این‌همه سال، آن‌ها از یادها نرفته‌اند. بلکه وجدان بیدار و رزمنده جامعه ایران‌ و برانگیزاننده و تأثیرگذار‌ند. این تأثیر را در دو سطح می‌توان دید: از یک طرف در مبارزه با رژیم و مشخصا در جنبش دادخواهی. این جنبش در دو سال اخیر، گسترش پیدا کرده و هواداران مجاهدین مدارک تازه‌یی درباره قتل‌عام به‌دست آورده‌اند. آن‌ها آخوندها را به خاطر این جنایت به‌شدت در تنگنا قرار داده‌اند از طرف دیگر قتل‌عام شدگان، الهام‌بخش جامعه ایران به‌ویژه جوانان هستند. وی خاطرنشان کرد که تظاهرکنندگان به یاد شهیدان قتل‌عام‌شده و تحت تاثیر آن‌ها هستند. به‌یاد می‌آورند که خواست آن‌ها چه بود؟‌ چرا جان خود را فدا کردند و پیام‌‌ شهیدان برای امروز چیست».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد.

No comments:

Post a Comment