Saturday, August 4, 2018

قیام ایران-شماره ۲۰۰ گسترش اعتراضات و درگیری با مزدوران به شهرهای مختلف کشور
قیام ایران-شماره ۲۰۰ گسترش اعتراضات و درگیری با مزدوران به شهرهای مختلف کشور
وز جمعه ۱۲مرداد شهرهای مختلف کشور، از جمله تهران، کرج، اشتهارد، اصفهان، قهدریجان، اندیمشک، مشهد، شیراز، همدان، کرمانشاه و... صحنه تظاهرات و ابراز خشم و انزجار مردم از رژیم آخوندی بود. این اعتراضات که از هنگام غروب آغاز شد در بسیاری شهرها تا نیمه‌شب ادامه یافت و به درگیری با مزدوران و نیروهای سرکوبگر کشیده شد.
در خیزش دلیرانه مردم و جوانان کرج، به هنگام شب صدها تن از معترضان در سه راهی گوهردشت با شعار توپ تانک فشفشه بسیجی باید کشته شه، ملت گدایی می‌کند، آخوند خدایی می‌کند؛ به اعتراض پرداختند. نیروهای سرکوبگر تمامی ورودیهای منتهی به گوهردشت را بسته بودند و از بالای پشت‌بام ساختمانها یا پلها معترضان را هدف گلوله قرار می‌دادند. جوانان خشمگین با مقابله با نیروهای سرکوبگر در پاره‌یی از خیابانها آنها را وادار به فرار کردند و موتورهای به جا مانده از آنها را به آتش کشیدند و یک لباس‌شخصی و شمار دیگری از مزدوران جنایتکار را گوشمالی دادند در میدان سپاه در کرج خودروها به هنگام عبور از خیابانها با بوق زدن به حمایت از جوانان دلیر شهر برخاستند. مزدوران که یارای رویارویی با جوانان را نداشتند نیروی کمکی از شهرهای دیگر وارد کردند.
جوانان خشمگین قهدریجان در ادامه اعتراضات پنجشنبه‌ شب دست به اعتراض زدند و با سنگربندی خیابانها با حملات نیروهای سرکوبگر مقابله کردند و بخشی از خیابانهای شهر را به کنترل خود درآوردند. بسیجیان و جانیان گارد ضدشورش با شلیک به سوی مردم شماری از آنان را مجروح کردند.
مردم اصفهان به‌ویژه جوانان خشمگین شاپور نو در ادامه اعتراضات روزهای گذشته دست به اعتراض زدند و به مقابله و درگیری با مزدوران گارد ضدشورش پرداختند.
در تهران تماشاگران مسابقه فوتبال هنگام ترک ورزشگاه آزادی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند.
در مشهد جوانان به‌پاخاسته با شعار مرگ بر دیکتاتور، نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ در پارک ملت تظاهرات کردند. در خیابان امامت نیز شعار مرگ بر دیکتاتور طنین‌انداز شد. بر اثر شلیک گاز اشک‌آور شماری از مردم زخمی شدند.
مردم همدان با شعارهای مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر بسیجی دست به اعتراض زدند.
مردم کرمانشاه شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه سر دادند.
خبرگزاری سپاه پاسداران فارس روز ۱۳مرداد در مورد قیام مردم اشتهارد به‌نقل از آخوند جنایتکار هندیانی رئیس حوزه جهل و جنایت این شهرستان نوشت «رأس ساعت ۹شب بود که آشوبگران به سمت حوزه علمیه اشتهارد حرکت کردند... آشوبگران با سنگ و آجر نمای حوزه علمیه ماهدشت را هدف قرار دادند... زمان اذان مغرب که تجمع آشوبگران در مقابل حوزه علمیه دوباره شروع شد و این بار بیش از ۵۰۰نفر حضور داشتند و شعارهای ساختارشکن و معاندانه سر می‌دادند». این آخوند جنایتکار افزود. «تا کنون تعدادی از این افراد دستگیر شده‌اند و عملیات یافتن آشوبگران ادامه دارد».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۳مرداد ۱۳۹۷(۴اوت ۲۰۱۸)


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment