Friday, August 3, 2018

اکسپرس :اعتراضات اخیر ایران: در حالیكه ایران از گفتگو با ترامپ خودداری كرد، به معترضین با گاز آشك آور حمله كردند
اکسپرس :اعتراضات اخیر ایران: در حالیكه ایران از گفتگو با ترامپ خودداری كرد، به معترضین با گاز آشك آور حمله كردند

اختصاصی: بعد از آنكه نیروهای امنیتی با گاز اشك آور  در جریان اعتصاب ها درباره گرانی، قطع برق، كمبود اب به معترضین حمله كردند، شب گذشته خشونت در سراسر ایران فوران كرد. در حالی كه رژیم خودداری می کند تا با دونالد ترامپ پرزیدنت امریكا وارد گفتگو شوددیروز هنگام فرا رسیدن شب اعتراضاتی كه سه شنبه بعداز ظهر آغاز شد همچنان در سراسر این کشور فقیر ادامه یافت – مغازه داران، دستفروش ها، كشاورزان و رانندگان كامیون در اعتراض از جهت بدترشدن شرایط به خیابانها ریختند.  بعد از انكه ارزش ریال تا 120 درصد صرفا در ظرف شش ماه گذشته كاهش یافت دهها تن از صاحبان مغازه ها .... مغازه های خود را بسته و در اعتصاب به سر می برند. ایران همچنین از كاهش حقوق ها و دستمزد ها در برابر افزایش هزینه زندگی ضربه خورده است، در این حال كمبود آب و قطع برق نیز به این كشور  شدیدا تحت فشار ضربه زده است.با وجود حضور سنگین نیروهای امنیتی فیلم های ویدئویی بدست آمده از اعتراضات نشان می دهند كه تظاهر كنندگان از نیروهای سركوب كننده رژیم نمی ترسند و با آنها مقابله می كنند.  تظاهر كنندگان برای هردو جناح های رژیم شعار میدهند اصلاح طلب اصولگرا و ”سخت سران”  دیگه تمومه ماجرا در كرج اعتراضات در شب گذشته دراماتیك شد در حالیكه تظاهر كنندگان با نیروهای امنیتی در گیرشدند شعارهای ضد رژیم سر میدادند... در شیراز نیروهای امنیتی نیز هدف قراردادن معترضین با گاز اشك آور را آغاز كرده اند. مطابق گزارشات محلی، یك پسر جوان كه به همراه مادرش در این اعتراض  حضور داشت در میان سركوب شدید مجروح گردید. در اصفهان جمعیت شعار میدادند:”مرگ بر گرانی، مرگ بر بیكاری”،”مرگ بر دیكتاتور”، ”شاپوری با غیرت حمایت ، حمایت”، ”ایرانی با غیرت ، حمایت ، حمایت” و مقامات بی کفایت استعفا، استعفا.” ”این قیام كاملا حكومت مذهبی را در گوشه قرار داده و منادی مقدم بهار آزادی برای كشور اسیر ماست.”در حالیكه آنها از هموطنان خود می خواستند كه از آنها حمایت كنند شعارهای دیگری به گوش میرسید ”هر ایرانی كه سكوت كند مرتكب خیانت می شود”. بدنبال اعتراضات این هفته مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به”مردم شجاع” كرج ، اصفهان و شیراز درود فرستاد. در یك كامنت (نظر) كه به اكسپرس ارائه شد وی گفت منشا همه بدبختی های ملت ایران این رژیم دیكتاتوری است كه ثروت و منابع انسانی هموطنان ما را برباد داده است.  این اطلاعیه ادامه داد: ”اكنون جهان شاهد است كه علیرغم سركوب عظیم فاشیسم مذهبی قیام مردم ایران مستمرا در حال افزایش است.” او همچنین توییت كرد:”قیام سراسری مردم ایران روز به روز افزایش می یابد. درود بر مردم اصفهان، گوهردشت كرج و شیراز... 

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment