Monday, August 6, 2018

ایران - تروریسم رژیم ومداخله د رکشورها :استراتژی جدید سپاه قدس در سوریه
ایران - تروریسم رژیم ومداخله د رکشورها :استراتژی جدید سپاه قدس در سوریه


۷سال حضور نظامی ایران در سوریهو میلیاردها دلار سرمایه گذاری ایران برای دفاع از رژیم اسدو اعزام ده ها هزار نفر از نظامیان ایرانی به سوریهو با شعار دفاع از حرم از ابتدا هم اشتباه بود.
ایران به جای پرداختن به مردم خویشبا نادیده گرفتن مشکلات عدیده داخلیپا به میدانی گذاشتکه جز زیان چیزی برایش نداشت.
چندین حمله هوایی و موشکی ارتش اسراییلبه مواضع سپاه در سوریههمه سرمایه گذاری های ایران رابه تلی از خاکستر بدل کردو تعداد زیادی در این حملات کشته شدند.
اما انگار قرار نیست ایران از این شکست درس بگیردو بیش از این سرمایه های مادی و معنوی کشور رادر راه اهداف جاهطلبانه خود از بین نبرد
در جدیدترین استراتژی سپاه قدس در سوریهتمرکز عملیاتی نیروهای سپاه قدس در سوریهبر اعزام گسترده متخصصین جنگ های الکترونیکو نبردهای سایبریبه عنوان نیروهای خط مقدم دارد.
ایران به دنبال جنگ پنهان الکترونیکو از بین بردن زیرساخت های اطلاعاتی عملیاتی اسراییلبا استفاده از افسران خبره خود در این امر می باشد.اقدامی که به عقیده کارشناسان نظامی مطلع میتواند باعث از بین رفتن و کشته شدن نخبه های جوان ایرانی گردد.این استراتژی برای کشوراز ۷ سال حضور ایران در سوریه هم مخرب تر خواهد بود.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد

No comments:

Post a Comment