Sunday, August 26, 2018

گزیده سخنرانی های آخوندها در جمعه بازار رژیم د رشهر هاگزیده سخنرانی های آخوندها در  جمعه بازار  رژیم د رشهر ها 

رسانه های رژیم ۲/۶/۹۷: «  لواسانی امام جمعه لواسان:‌ برایان هوک و ارتباط و همکاری وی با جان بولتون که دست‌ در دست منافقین دارد، نشان می‌دهد که بیش از آن‌که برایان هوک چهره رایزن قوی باشد، هماهنگ‌کننده برای ایجاد اغتشاش در کشورمان است».
ابوالقاسم میراحمدی امام جمعه شهر قدس: آن ها داعش، القاعده، طالبان و منافقین را به وجود آورده و حمایت کردند که به نفع آن ها عمل و منافع آن ها را تامین کند.
علی موسوی امام جمعه قیدار زنجان: روز ۸ شهریور مصادف است با عملیات کم‌ سابقه منافقین که منجر به شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر ایران و...شد
موحدی کرمانی: آمریکا و غرب همواره با ضد انقلابها، سلطنت طلبها، منافقین امیدوار شدند که میتوانند با فشار اقتصادی بر مردم بین مردم و حاکمیت جدایی بیندازند  
محمودی امام جمعه ورامین: منافقین کوردل به اسم مجاهد خلق بر علیه خلق قیام کرد و بیش از ۱۷ هزار شهید ترور به دست این منافقین به شهادت رسید، و امروز در رسانه و شبکه های مجازی به دنبال تطهیر خود هستند تا مردم ما را دچار تردید کنند،

شبکه های اجتماعی: «منصور ارضی» مداح خامنه‌ای روز عرفه در خیابان سعدی تهران، بار دیگر به قتل هاشمی رفسنجانی اعتراف و روحانی راهم تهدید به قتل کرد!

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد

No comments:

Post a Comment