Friday, August 31, 2018

دویچه‌وله: روحانی میگوید مردم ایران « اعتمادشان به جمهوری اسلامی را از دست داده‌اند»

دویچه‌وله: روحانی میگوید مردم ایران « اعتمادشان به جمهوری اسلامی را از دست داده‌اند»

رئیس جمهور ایران برای اولین بار از شروع ریاست جمهوریش در سال 2013  به مجلس احضار شده است. حسن روحانی که از جانب متحدان و رقبایش همچنین تحت فشار قرار دارد قول داد که تحریم‌های مجددا اعمال شده ایالات متحده را  شکست دهد. روحانی که در رابطه با پی‌آمدهای گسترده اقتصادی ناشی از تصمیم ایالات متحده برای خروج از توافق اتمی از جانب تندروها و حتی از جانب بعضی‌ها در جبهه اصلاح‌طلبان متعلق به خودش برای تغییرات در کابینه‌اش تحت فشار قرار دارد، قول داد که تحریم‌های دوباره اعمال شده ایالات متحده را شکست دهد. اینها مواردی هست که روحانی [در مجلس] گفت:
-        تظاهراتهای ضد دولتی در ماه ژانویه باعث به طمع انداختن ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای خروج از توافق اتمی شد.
-        «مشکلات اقتصادی تعیین کننده هستند، ولی مهمتر از آن این است که بسیاری از مردم اعتمادشان را به آینده جمهوری اسلامی از دست داده‌اند و در مورد قدرت آن شک دارند.».
-        « ما از آمریکا یا مشکلات اقتصادی ترسی نداریم. ما به مشکلات فائق خواهیم آمد.».

-        دولت ایران به «مقامات ضد ایرانی در کاخ سفید» نشان خواهد داد که تحریم‌های ایالات متحده محکوم به شکست است

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange 

No comments:

Post a Comment