Tuesday, August 28, 2018

اظهارات روحانی در مجلس ارتجاع، تعمیق بن‌بست و بحران و تشدید جنگ قدرت در فاز پایانی رژیم
اظهارات روحانی در مجلس ارتجاع، تعمیق بن‌بست و بحران و تشدید جنگ قدرت در فاز پایانی رژیمبه به دنبال برکناری دو وزیر روحانی، سه چهارم نمایندگان رژیم اظهارات روحانی را رد کردند
بدنبال ماهها کشمکش و جنگ قدرت در درون رژیم و پس از عزل وزیران کار و اقتصاد رژیم از سوی مجلس ارتجاع طی سه هفته گذشته، صبح امروز سه‌شنبه ۶شهریور (۲۸اوت) آخوند روحانی به مجلس رفت تا به سؤال ۸۲تن از نمایندگان در مورد مسائل اقتصادی پاسخ دهد. در پایان صحبتهای روحانی اعضای مجلس ارتجاع پاسخهای او را به چهار سؤال از پنج سؤال رد کردند. در یک اکثریت کم سابقه، حدود سه چهارم حاضران در مجلس، شامل بسیاری از افرادی که پیش از این با سیاست‌ها و وزیران روحانی موافق بودند امروز پاسخهای او به «بیکاری مفرط» و «افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی» را ناکافی دانستند.
روحانی هر چند با دجالگری و سرهم‌بندی کردن یک مشت ارقام ساختگی تلاش کرد بیکاری و فقر و تورم را ناچیز جلوه داده و بیلان مثبتی از کارکرد پنج ساله دولتش ارائه دهد، اما ناگزیر به خشم و نفرت و یأس مردم از حکومت آخوندی اذعان کرد و گفت مشکل در اینجا است که «ناگهان تصور مردم نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این درد بزرگی است. اشتغال و بیکاری درد بسیار مهمی است، قبول دارم، نابسامانی بانکی و مسأله رونق و قیمت ارز هم مهم است، اما همه اینها در برابر اعتماد و امید مردم ناچیز است... مردم نسبت به آینده ایران دچار تردید شدند و بالاتر چرا حتی عده‌یی نسبت به عظمت و قدرت نظام، رشد و توسعه آینده دچار شک شده‌اند».
روحانی همچنین اعتراف کرد که مشکل اصلی رژیم رویارویی با قیام مردم است. وی گفت: «چه شد یک مرتبه فضای کشور تغییر کرد؟ تاریخ این تغییر ۵دی ماه سال۹۶ است. هر کس تاریخ دیگری بدهد به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است... مردم ناگهان دیدند در خیابانها عده‌یی شعار می‌دهند و شعارها کم کم به شعارهای هنجارشکنانه... تبدیل شد... حادثه دی‌ماه، آقای ترامپ را به طمع انداخت که در اواخر دیماه اعلام کند من در برجام نمی‌مانم و بعد از این تهدید بود که مردم، با آن ناآرامی داخل و با تهدیدات بیرون، دچار نگرانی شدند».
روحانی با تملق از خامنه‌ای و سپاه پاسداران بیهوده تلاش کرد تا از خشم و غضب باند مقابل مصون بماند، اما نتیجه‌یی در مخالفت مجلس ارتجاع با او نداشت. او در این چاپلوسی تا آنجا پیش رفت که به ستایش از نقش سپاه پاسداران در جلوگیری از قاچاق پرداخت. این در حالی است که پیش از این شخص روحانی و بسیاری از افراد باند او بر نقش اصلی سپاه پاسداران در قاچاق‌های کلان و میلیارد دلاری تأکید کرده بودند.
جواد کریمی قدوسی، یک عضو مجلس ارتجاع قبل از حضور روحانی در مجلس تهدید کرد که اگر نمایندگان «قانع نشوند و رأی دهند که رئیس‌جمهوری از اختیارات قانونی خود برای حل مشکلات جامعه استفاده نکرده و یا در برخی موارد از قانون عبور کرده، پرونده برای بررسی به قوه قضاییه ارسال می‌شود». وی افزود: نمایندگان به این موضوع می‌پردازند که «آیا رئیس‌جمهوری به وظایف قانونی خود عمل کرده یا نه؟ آیا از اختیارات خود برای حل مشکلات جامعه استفاده کرده و آیا از قانون عبور کرده و در انجام وظایف خود سستی داشته یا نه؟»
اظهارات روحانی در جلسه سه‌شنبه مجلس رژیم و مخالفت اکثریت این مجلس با او مبین تعمیق بن‌بست و تشدید بحران و جنگ قدرت در فاز پایانی نظام منحوس ولایت فقیه است که هیچ برون رفتی در مقابل خشم و نفرت عموم مردم و قیام سراسری آنان و هیچ گریزی از سرنگونی محتوم ندارد.
دبیر خانه شورای ملی مقاوم ایران
۶شهریور۱۳۹۷(۲۸اوت۲۰۱۸)

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

قیام سراسری مرداد 97 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  سرنگونی #  اتحاد

No comments:

Post a Comment