Friday, August 3, 2018

تظاهرات اصفهان، شیراز ، مشهد، کرج و شاهین شهر / درگیری شدید در اصفهان شاپور جدید با ماموران + فیلم
تظاهرات اصفهان، شیراز ، مشهد، کرج و شاهین شهر / درگیری شدید در اصفهان شاپور جدید با ماموران + فیلمتظاهرات مردم از صبح امروز در شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرج، شاهین شهر و نجف آباد جریان دارد.
در استان اصفهان هم شاپور جدید و هم شاهین شهر و هم نجف آباد تظاهرات است.
در اصفهان جوانان در منطقه شاپور جدید با آتش زدن حلقه‌های لاستیک خیابان را در کنترل دارند. آنان مشغول جنگ و گریز با مأموران ضدشورش هستند.
تظاهر کنندگان اصفهان در خیابان امیر کبیر شعار می‌دهند: نترسید نترسید ما همه باهم هستیم.
مردم شیراز در چهار راه زند با فریاد بی‌شرف، بی‌شرف مأموران انتظامی را پس از شلیک گاز اشک‌آور عقب راندند.
تظاهر کنندگان شیراز شعار می‌دهند:‌ این ماه ماه خون است آخوند سرنگون است، مرگ بر دیکتاتور، توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه، روحانی حیا کن مملکتو رها کن، گرانی، تورم نمی‌خوایم نمی‌خوایم.
مأموران ضدشورش در مشهد به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردند و تعدادی را دستگیر کردند. در مشهد تظاهر کنندگان شعار می‌دهند:‌ مرگ بر گرانی ، کاخ‌نشین حیا کن، مملکتو رها کن و مسئول بی‌کفایت نمی‌خوایم نمی‌خوایم.
تظاهر کنندگان شاهین شهر که تماماً زنان هستند، شعار می‌دهند: بازاری با غیرت حمایت حمایت.
در کرج در منطقه گوهردشت و اشتهارد تظاهرات جریان دارد.
در نجف آباد تظاهر کنندگان علیه گرانی و بیکاری شعار می‌دهند.
این خبر به روز می‌شود. سومین روز تظاهرات اصفهان

تظاهرات اصفهان درگیری با نیروهای سرکوبگر و شعار مرگ بر دیکتاتور

تظاهرات اصفهان شاپور جدید آتش زدن لاستیک


تظاهرات در شیراز با شعار مرگ بر خامنه ای:

فیلمهای دریافتی از تظاهرات و درگیری در شهرهای مختلف میهن 
تظاهرات مشهد درگیری جوانان و ماموران 

تظاهرات اصفهان حضور نیروهای سرکوبگر
تظاهرات شیراز - با شعار مرگ بر دیکتاتور


درگیری شدید در اصفهان شاپور جدید با ماموران خامنه ای - جوانان با سنگ به دنبال ماموران سرکوبگر 

تظاهرات در نجف آباد با شعار بیین گرانی چی کرد مردمو بیچاره کرد /  سوریه رو سیر کردن جوونا رو پیر کردن

تظاهرات اصفهان درگیری با نیروهای سرکوبگر و شعار مرگ بر دیکتاتور
ساعت ۱۶۲۰: گزارشی از تظاهرات، درگیری و شعارهای جوانان قیامی در شهرهای مختلف میهن:
در نجف آباد زنان هموطن شعار می‌دهند:‌ سوریه رو سیر کردن جوونا رو پیر کردن‎.
در اراک تظاهرات مردم به درگیری با مأموران ضدشورش کشیده شد‎.
آسوشیتدپرس: تظاهر کنندگان ایرانی خودروهای انتظامی را به آتش می‌کشند و شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند‎.
جوانان شیراز شعار می‌دادند: مرگ بر خامنه‌ای.‎
جوانان اصفهان با فریاد بیا بیا به مقابله با نیروهای ضدشورش رفتند و با آنها درگیر شدند.
جوانان با چوب و سنگ به مزدوران تهاجم کردند و کنترلمنطقه شاپور جدید را به دست گرفتند.

ساعت ۱۴۴۵: تظاهرات شاپور جدید اصفهان - بستن خیابان بوسیله آتش و آتش زدن لاستیک توسط جوانان 
/p>

ساعت۱۳۴۸: تظاهرات اراک با شعار گرانی تورم بلای جان مردم
ساعت ۱۳۴۵: تظاهرات شیراز با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

ساعت ۱۳۴۰: تظاهرات اصفهان منطقه شاپور جدید - صدای شلیک ماموران نیروی انتظامی 
ساعت ۱۲۵۰: انعکاس آسوشیتدپرس و سی.بی.ان نیوز از تظاهرات در شهرهای ایران
آسوشیتدپرس:‌ فیلمهای شبکه‌های اجتماعی تظاهرات مردم را در خیابانها در اعتراض به سقوط فاحش ارزش ریال و سایر مشکلات اقتصادی نشان می‌دهد. تظاهر کنندگان خودروهای نیروی انتظامی را به آتش می‌کشند و فریاد « مرگ بر دیکتاتور» سر می‌دهند و مأموران نیروی انتظامی با گاز اشک‌آور پاسخ می‌دهند.‎
سی.بی.ان نیوز: تظاهر کنندگان شعار می‌دهند مرگ بر دیکتاتور: خامنه‌ای شرمت باد، حکومت را رها کن.
سی.بی.ان نیوز آمریکا:‌ اعتراضات به مرکز ایران کشیده شده است. مردم برای دومین روز شعار می‌دهند مرگ بر دیکتاتور و خامنه‌ای شرمت باد، حکومت را رها کن و به این ترتیب، خشم خود را از حاکمان ابراز کردند.
رابرت اسپنسر مدیر مؤسسه دیدبان جهاد گفت این میزان فشار ممکن است موجب سرنگونی این رژیم شود و این برای ایرانیها و جهان خوب است...
ساعت ۱۲۰۵: بخش بزرگی از بازار بزرگ تهران اعتصاب کردند.
در شیراز قیام کنندگان شعار می دهند: سرکوب اثر ندارد، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران.
تظاهرات در نجف آباد با شعار بیشرف بی‌شرف به نیروهای سرکوبگر.

ساعت ۱۲۰۰: تظاهرات شیراز با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه / سرکوب اثر ندارد

ساعت ۱۱۵۰: فیلم ارسالی خبرنگار سایت مجاهد از شیراز -تظاهرات شیراز ۱۱مرداد ۹۷ با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران

ساعت ۱۱۳۰: گزارش خبرنگار سایت مجاهد - گزارشی از وحشت رژیم از تظاهرات و خیزش مردم در شیراز و حضور نیروهای سرکوبگر در سطح شهر شیراز


ساعت ۱۱۱۵: گزارش خبرنگار سایت مجاهد از اعتصاب سراسری در خیابان داریوش در شیراز - همه مغازه ها بسته هستند.

ساعت ۱۱۱۰: مأموران جنایتکار در مشهد به سوی تظاهر کنندگان شلیک کردند.
تعدادی از تظاهر کنندگان مشهد توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شدند.
مردم شیراز در چهار راه زند با فریاد بی‌شرف، بی شرف مأموران انتظامی را پس از شلیک گاز اشک‌آور به عقب راندند.

ساعت ۱۱۱۰: گزارش خبرنگار سایت مجاهد از تظاهرات مردم شیراز
مردم امروز قرار بود از ملاصدرا شروع کنن و نیروهای سرکوبگر هم اون سمت بودند. اما یه دفعه رفتن سمت داریوش و زند و تظاهرات رو شروع کردن که همه مزدوران غافلگیر شدن.
از همه شیرازیهای قهرمان میخوایم که به تظاهرات بپیوندند.
مردم در چهار راه زند با شعار بی‌شرف، بی شرف نیروهای مزدور انتظامی را پس از شلیک گاز اشک‌آور به عقب راندند و وعده ما امروز عصر همینجا همینجا سر دادند. 

ساعت ۱۱۰۵: تظاهرات شیراز با شعار توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه 

ساعت ۱۱۰۰: تظاهرات  شاهین شهر اصفهان با شعار یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه

ساعت ۱۰۵۰: تظاهرات مشهد - در مشهد تظاهرکنندگان شعار می دهند:‌ مرگ بر گرانی ، کاخ‌نشین حیا کن، مملکتو رها کن و  مسئول بی کفایت نمی‌خوایم 

تظاهرات مشهد با شعار مرگ بر گرانی و مسئول بی لیاقت نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم

ساعت ۱۰۴۰ : تظاهرات در کرج و مشهد
در کرج در منطقه گوهردشت و اشتهارد تظاهرات جریان دارد. تظاهرکنندگان علیه گرانی و استبداد مذهبی به خیابان آمدند
گوهردشت کرج دو روز است صحنه تظاهرات و درگیری است.


در مشهد تظاهرکنندگان شعار می دهند:‌ مرگ بر گرانی ، کاخ‌نشین حیا کن، مملکتو رها کن و  مسئول بی کفایت نمی‌خوایم 

ساعت ۱۰۳۷: شروع تجمع و تظاهرات در مشهد 

ساعت ۱۰۳۰: شروع تجمع و تظاهرات در گوهردشت کرج 

ساعت ۱۰۲۰: تظاهرات زنان در شاهین شهر اصفهان با شعار مرگ بر گرانی و بازاری با غیرت حمایت حمایت

ساعت ۱۰۱۷: تظاهرات شیراز - حمله نیروهای سرکوبگر انتظامی به مردم و جوانان و شعار جوانان بیشرف بیشرف

ساعت ۱۰۱۵: تظاهرات اصفهان - صحنه هایی از تظاهرات شاپور اصفهان و آتش زدن لاستیک 
ساعت ۱۰۱۰: تظاهرات شیراز با شعار گرانی تورم نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم

ساعت ۱۰۰۰:
تشکیل حلقه اولیه اعتراض با آتش زدن لاستیک نبش چهار راه هزاردستان اصفهان


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ  مقاومت ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

 ما بر اندازیم#   تهران # قیام دیماه#  اعتصاب # تظاهرات#  قیام سراسری#  اتحاد

No comments:

Post a Comment