Friday, September 21, 2018

کویت: تا زمانی که ایران رفتارش را در منطقه تغییر ندهد سفیری در تهران تعیین نمی‌کنیمکویت: تا زمانی که ایران رفتارش را در منطقه تغییر ندهد سفیری در تهران تعیین نمی‌کنیم


دولت کویت شامگاه پنجشنبه ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد، تا زمانی که ایران سیاست‎ها و رویکرد خود در قبال کشورهای منطقه را تغییر ندهد، سفیری در تهران تعیین نخواهد کرد.
به گزارش العربیه سفیر علی السعید، معاون وزیر خارجه کویت در امور آسیا اعلام کرد، وزارت خارجه کویت پنج شنبه با معرفی سفیر جدید از سوی ایران در این کشور موافقت کرده اما در پاسخ به سؤالی درباره امکان بازگشت مجدی الظفیری، سفیر کویت به تهران گفت:« اوضاع به همان حالت موجود خواهد ماند تا زمانی که ایران رویکردهای خود در قبال منطقه را تغییر دهد».
وی همچنین یادآور شد:« شیخ صباح الخالد،معاون رییس شورای وزیران، وزیر امور خارجه و خالد الجارالله، نايب وزیر امور خارجه کویت، هر دو بیش از یک بار بر ضرورت اتخاذ گام‌های ملموس از سوی ایران برای تغییر رویکردهایش و ایفای نقش مثبت در منطقه تاکید کرده‌اند».
به دنبال حمله تعدادی از بسیجی‌ها به سفارت کشور پادشاهی سعودی در تهران، در ۲ ژانویه ۲۰۱۶ کویت در اعتراض به این اقدام سفیر خود را از تهران فراخواند. دولت کویت دلیل این تصمیم را تعرض به سفارت سعودی و بی احترامی به هیئت‌های دیپلماتیک در تهران عنوان کرده است. کشورهای بحرین و سودان نیز سفرای خود را از تهران فرخواندند و امارات متحده عربی سطح روابط خود را با ایران کاهش داد.
گفتنی است که کشور پادشاهی سعودی پس از حمله به سفارتش در تهران روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment