Wednesday, September 19, 2018

سپهسالار #عاشورا حضرت ابوالفضل٫سیمای سوگند مجسم وفا و پاکبازی#تاسوعا روز سپهسالار #عاشورا حضرت ابوالفضل٫سیمای سوگند مجسم وفا و پاکبازی

✍️سپهسالار عاشورا #حضرت_ابوالفضل:
والله إن قَطَعتموا یمینی
به‌خدا قسم اگر دستم (دست راستم) را هم قطع کنید
انی أحامی أبدًا عَن دینی
من‌همچنان و تا ابد از دین و اعتقادم دفاع خواهم کرد
و عن امامٍ صادقٍ یقینی
و از پیشوا و راهبرم که به ‌صداقتش یقین دارم حمایت می‌کنم
این آخرین کلام «سوگند مجسم وفا» به‌ هنگام نبرد با سفلگانی بود که راهش را برای رساندن آب به ‌خیمه‌گاه بستند.
استواری و پاکبازی یاران اندک امام‌حسین و سخنان شورانگیز آنها و دفاعشان از رهبری عقیدتی به‌مثابه‌ی همه ‌چیز خود.
 در رأس همه ، از حضرت ابوالفضل (عباس بن‌علی) که قمر بنی‌هاشم نامیده شده باید نام برد. او برادر ناتنی امام‌حسین و سپهسالار لشکر اوست. حضرت عباس ”ع“ قبل‌از عاشورا، در پاسخ به ‌امان‌نامه‌یی که شمر از طرف ابن‌زیاد برای او آورده بود، با شمشیر برهنه از خیمه‌اش بیرون آمد و فریاد زد: ”دستهای تو قطع شود از امانی که از نزد آن لعنت‌شده خدا آورده‌ای“.

✅ از سخنان #مسعودرجوی - عاشورای سال۱۳۷۸
  پیام  #عاشورای حسینی، پیام رهایی و مرزبندی سرخ با همه خمینی‌صفتان.
 ابوالفضل‌العباس، قمر بنی‌هاشم سیمای یک #سوگند ـ سوگند وفا و پاکبازی و #جوانمردی .
➖وقتی که مسجدها و گردهماییهای #ماه_محرم هنوز به لوث وجود خمینی آلوده نشده بود، یعنی تا قبل از سلطه یزیدیان روزگار ما، که اسمشان آل ‌خمینی است، در روز تاسوعا رسم بر این بود که از حضرت عباس می‌گفتند.
#مراسم #محرم و روزهای #تاسوعا و #عاشورا خصلت ضدشاهی، #ضدظلم و #ضددیکتاتوری داشت و تاسوعا متعلق بود به پرچمدار و #سپهسالارعاشورا، ابوالفضل‌العباس، قمر بنی‌هاشم. آن‌که برای آوردن آب به‌منظور رفع تشنگی بچه‌ها و حرم امام حسین به کنار فرات رفت، درحالیکه خودش را هم عطشی سوزان در برگـرفته بود و آب سرد و گوارا، غلت‌زنان، موج روی موج او را به خود میخواند. دستش رفت تا کفی برای نوشیدن بردارد ولی ناگهان موجی تند، از آنگونه که تابه‌حال، زورق وجودش را در توفان حادثه‌ها پیش برده بود، در ضمیرش جوشید و خروشید و به یاد یاران تشنه‌کام و جان‌خسته‌اش افتاد. به خودش نهیب زد که ‌ای نفس، بعد از حسین زنده نباشی که او و یارانش آشامنده مرگهایند و تو آب سرد میطلبی؟ نه! این با آیین من نمیسازد.
➖به او، که در تاریخ ما سیمای یک سوگند ـسوگند وفا و پاکبازی و جوانمردی به خودش گرفت، می‌گویند: ماه خاندان ایدئولوژیکی بنی‌هاشم؛ که همان ماه تابان و فروزان صحنهٌ عاشوراست.
و تمامی این ارزشها درست، رودررو و ضد آل‌زیاد، آل‌مروان و شمر و یزید و یزیدیان دوران ما یعنی آخوندهای خمینی‌صفت است. یعنی رودرروی همه مظاهر پستی، فرومایگی، دنائت، از پشت‌خنجرزدن و هر‌چه رذیلت است.
آنهایی هم که آن روز، در برابر حضرت عباس و علیه او تیر می‌انداختند ، چنین بودند. اما درست در چنین مقاطعی و در چنین سرفصلهایی است که مردان و زنان خدا، خود را عرضه می‌کنند

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment