Tuesday, September 25, 2018

سناتور توریسلی در تظاهرات نیویورک:‌ یک ایران آزاد همین الانسناتور توریسلی در تظاهرات نیویورک:‌ یک ایران آزاد همین الان


سناتور رابرت توریسلی در تظاهرات ایرانیان مقابل مقر ملل ‌متحد در نیویورک سخنرانی کرد. وی ابتدا گفت: اجازه بدهید احترام و تشکر خود را از خانم رجوی ابراز کنیم که هر روز زندگی‌اش را سال به سال خستگی‌ناپذیر وقف مبارزه برای ایران آزاد کرده است. او از تقدیر و احترام ما برخوردار است.
سناتور توریسلی به سرکوب و کشتار در ایران اشاره کرد و افزود: روحانی یک جنایتکار، یک مستبد و یک قاتل است و به اینجا به ملل ‌متحد تعلق ندارد. روحانی ۳۴۰۰نفر از مردم ایران را در دوران خودش اعدام کرده است. روحانی چنین فردی است نباید به سخنان او در ملل ‌متحد گوش داده شود.
روحانی در ماه ژوئن دیپلمات خودش را به پاریس فرستاد تا بمبی را کار بگذارد و همه ما را بکشد. ما که فقط برای یک ایران آزاد بپاخاسته بودیم. این کسی است که در سازمان ملل ‌متحد سخنرانی می‌کند. ما از آلمان می‌خواهیم دیپلمات رژیم ایران را به بلژیک استرداد کند تا به‌خاطر جنایاتش در مقابل عدالت قرار بگیرد. جنایاتی که می‌توانست همه ما را به‌قتل برساند.
سناتور توریسلی در ادامه سخنان خود گفت:
پیام ما به همه رهبران جهان این است: زمان آن است که این رژیم ساقط شود و دولت جدیدی در ایران سرکار بیاید. ما خواهان تغییر رژیم هستیم و همین الآن خواهان یک ایران آزاد هستیم. یک ایران آزاد همین الان.
سناتور توریسلی افزود: خطاب به روحانی می‌گویم ما از اصلاحات ناامید شده‌ایم از انتخابات مسخره شما فریب نخواهیم خورد. ما فریب نخواهیم خورد. ما خواهان یک ایران آزاد هستیم. زمان ترا نجات نخواهد داد. راه فراری وجود ندارد. مردم ایران با شجاعت موضع خودشان را برای یک ایران آزاد روشن کردند. ما در کنار آنها هستیم. از همه اعضای ملل ‌متحد می‌خواهیم از تجارت با رژیم ایران دست بردارند. روی این رژیم سرمایه‌گذاری نکنند. چون پولها و دلارها و یوروهای شما فقط برای سرکوب مردم باکرامت و آزاده ایران استفاده می‌شود. شما با این جنایتکاران معامله نکنید.
آمریکا تصمیم خود را اتخاذ کرده است ما بخشی از کمک به استبداد نخواهیم بود. ما سکوت نخواهیم کرد. آینده ایران در خیابانهاست. آینده ایران آخوندها نیستند. آینده ایران متعلق به کسانی است که به‌خاطر مواضعشان زندانی شده‌اند و در خیابانها فداکاری می‌کنند. ایران آزاد خواهد شد فقط بحث بر سر زمانبندی آن است.
ما امروز اینجا هستیم تا خواهان این شویم:
ایران آزاد همین الان

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment