Wednesday, September 19, 2018

فیگارو فرانسه :سپاه قدس ایران به طور بی سابقه ای کمک های مالی و نظامی اش را به طالبان افغانستان افزایش دادهفیگارو فرانسه :سپاه قدس به طور بی سابقه ای کمک های مالی و نظامی اش را به طالبان افغانستان افزایش داده


روزنامۀ فیگارو در شمارۀ امروز خود مطالب جداگانه ای را به اقدام های جمهوری اسلامی ایران و مشخصاً سپاه قدس در افغانستان اختصاص داده است. در این مطالب که توسط گزارشگر نشریۀ فرانسوی در افغانستان نوشته شده می خوانیم که سپاه قدس به طور بی سابقه ای کمک های مالی و نظامی اش را به طالبان افغانستان افزایش داده و هم زمان می کوشد تا یک سازمان شبه نظامی شیعه در افغانستان، نظیر حزب الله لبنان، تشکیل بدهد.
گزارشگر فیگارو به نقل از یکی از فرماندهان محلی طالبان می نویسد : چند سالی است که طالبان در پایگاه های سپاه قدس در خاک ایران آموزش نظامی می بینند. فرماندۀ طالبان تصریح می کند که کمک های مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به طالبان طی ماه‌های گذشته به طرز بی سابقه ای افزایش یافته است و افزایش این کمک ها با خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از توافق اتمی با تهران همزمان است.
فرماندۀ طالبان تصریح می کند که جمهوری اسلامی ایران دو برابر آنچه که این گروه درخواست می کند، به آن تحویل می دهد حال می خواهد کمک مالی یا مادّی باشد یا آموزش های نظامی. فرماندۀ محلی طالبان سپس به خبرنگار فیگارو می گوید که در ازای این کمک ها جمهوری اسلامی ایران از طالبان می خواهد که بر شدت عملیات نظامی اش علیه نیروهای آمریکایی در افغانستان و همچنین گروه داعش بیفزاید.
گزارشگر فیگارو تأکید می کند : حکومت اسلامی ایران که از خروج آمریکا از برجام به شدت خشمگین است به این نتیجه رسیده که آمریکا در اثر جنگ پرهزینه و بی ثمرش، در افغانستان زمینگیر شده و در موضع ضعف به سر می برد و تقویت طالبان می تواند اهرم تشدید فشار تهران بر آمریکا باشد.
فیگارو می نویسد : فرماندۀ طالبان تأکید می کند که آموزش های نظامی آنان در پایگاه های سپاه قدس در ایران شامل جنگ تن به تن، آموزش های اطلاعاتی و راهبردی، تولید بمب های هدایت شونده و انجام عملیات انتحاری می شود. فرماندۀ طالبان سپس تصریح می کند که در این بین داوطلبان عملیات انتحاری بیشترین کمک ها را از سوی حکومت ایران دریافت می کنند. به گفتۀ این منبع خانواده های آنان در ایران ساکن می شوند و جواز اقامت در این کشور دریافت می کنند. او می گوید : افرادی که در پایگاه های سپاه قدس آموزش می بینند باید در بازگشت به افغانستان نیروهای خاص خود را آموزش داده و تشکیل بدهند.
گزارشگر فیگارو  به نقل از فرماندۀ طالبان می افزاید که پایگاه های آموزشی اعضای این گروه در شمال-شرق ایران در مرزهای این کشور با افغانستان و ترکمنستان قرار دارند و برخی از آنان نیز در اطراف شهر مشهد واقع هستند. فرماندۀ طالبان ابراز شگفتی کرده که در برخی از این پایگاه ها آموزگاران نظامی روس نیز حضور دارند. روسیه نیز سلاح های سبک و تجهیزات نظامی در اختیار طالبان افغانستان می گذارد.
در مقاله ای جداگانه، گزارشگر فیگارو تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران همواره در افغانستان دو دوزه بازی کرده است. یعنی همزمان با افزایش کمک های مالی و نظامی اش به طالبان در تلاش است تا یک سازمان شبه نظامی مرکب از شیعیان افغانستان از قوم هزاره تشکیل بدهد. فیگارو می افزاید : قوای این سازمان را اعضای گروه “فاطمیون” تشکیل می دهند که از سوی سپاه قدس برای جنگ در سوریه آموزش دیده و به این کشور اعزام می شوند. فیگارو تصریح می کند که برای چنین منظوری سپاه قدس مراکزی را تحت عنوان مراکز فرهنگی در شهرهای کابل و نیمروز تشکیل داده که بعضاً بسیار خطرناک هستند.مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

 سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment