Tuesday, October 30, 2018

رز لهتینن نماینده کنگره آمریکا: امریکا در مقابله با تروریسم در کنار مراکش می باشدرز لهتینن نماینده کنگره آمریکا: امریکا در مقابله با تروریسم در کنار مراکش می باشد


ورلد نیوز مراکش ۷/۸/۹۷ : « به قلم :‌طارق بازا: خبرگزاری مغرب عربی در رباط روز جمعه ۲۶ اکتبر گزارش کرد ایلینا رز لهتینن گفت آمریکا در مبارزه علیه تروریسم و حفظ امنیت، در کنار مراکش قرار دارد.رز لهتینن بعد از ملاقات با ناصر بوریتا Nasser Bouritaوزیر امور خارجه مراکش با مطبوعات گفتگو نمود.وی گفت مراکش کشوری قوی است که با امریکا در مشکلات مشابه سهیم است.رز لهتینن نماینده جمهوری خواه گفت معتقد است که مراکش از شهروندانش علیه داعش و سایر گروههای افراطی حفاظت خواهد کرد. وی افزود امریکا اهمیت بسیاری برای دوستی دیرینه و همکاری های دوجانبه در تمامی زمینهها از جمله تجارت و امنیت قائل است.این نماینده کنگره آمریکا همچنین گفت از شروع پروازهای مستقیم میان کازابلانکا و میامی بسیار خوشحال است.رز لهتینن درمورد حمایت مالی کنگره امریکا از مراکش صحبت کرد و گفت این سرمایه گذاری برای آینده است زیرا مراکش آینده خاورمیانه و آفریقا و رهبری برای مدراسیون و ثبات می باشدرز لهتینن همچنین به اهداف ایران که تلاش میکند از بی ثباتی این منطقه برای تشدید کنترل خود سوء استفاده کند، اشاره نمود.مراکش روابط دیپلماتیک خود با ایران را در اول ماه می قطع کرد.او تایید کرد که مراکش یکی از اولین کشورهایی بود که تهدید ایران برای صلح و امنیت جهانی را پیش از آمریکا تشخیص می داد.بازدید این نماینده از مراکش بخشی از بازدید رسمی هیئت این نماینده امریکا از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای کسب همکاریهای امنیتی با متحدین امریکا است».

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment