۱۳۹۷ آبان ۵, شنبه

گزیده مقالاتی از سایت مجاهدگزیده مقالاتی از سایت مجاهد 

گزیده مقالاتی از سایت مجاهد 


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر