Monday, October 8, 2018

اعتصاب رانندگان کامیون امروز در شانزدهمین روز خود+ فیلماعتصاب رانندگان کامیون امروز در شانزدهمین روز خود+ فیلم


عتصاب سراسری کامیون‌داران زحمتکش امروز دوشنبه ۱۶مهر ۹۷ شانزدهمین روز خود را شروع کرد.
اغلب شهرهای کشور از جمله اصفهان، نجف آباد، کرج، دزفول، اهواز، شادگان، بندر ماهشهر، شاهین شهر، تهران، ارومیه، باغشاد لنجان در اصفهان، زاهدان، شیراز، سیرجان، ساوه، زرند و بندرعباس شاهد ادامه یکپارچه و پرشور اعتصاب کامیون‌داران هستند.
طی دو هفته گذشته کارگزاران رژیم با انواع و اقسام ترفندها و تهدیدها در پی درهم شکستن این اعتصاب سراسری بودند اما هر بار با سد مقاومت و پایداری کامیون‌داران روبه‌رو شده و شکست خورد.
در جلسه‌یی که در یکی از پایانه‌ها در اهواز با شرکت معاون وزیر راه و ترابری کابینه آخوند روحانی جهت شکستن اعتصاب رانندگان کامیون برگزار شد، رانندگان اعتصابی ضمن بر شمردن مشکلات و نارساییها و بی‌پاسخ ماندن مطالباتشان، با خواندن بیانیه‌یی اعلام کردند تا رسیدن به خواسته‌های خود به اعتصاب ادامه خواهند داد و جلسه را ترک کردند.
در بوشهر نیز جلسه‌ای توسط عوامل رژیم با رانندگان اعتصابی کامیونها برگزار شد. رانندگان اعتصابی به تکرار وعده‌های تو خالی عوامل رژیم اعتراض کرده و جلسه را بهم زده و آن را ترک کردند.
در مبارکه نیز جلسه عوامل رژیم برای شکستن اعتصاب رانندگان کامیون که با تهدید آنها شروع شد، به جایی نرسید و رانندگان هم‌چنان بر خواسته‌های خود پافشاری کردند.
رژیم آخوندی که همه ترفندهایش با شکست روبه‌رو شده برای درهم شکستن اعتصاب کامیون‌داران زحمتکش در دو هفته گذشته دست به دستگیری تعدادی از رانندگان اعتصابی زده است

حمایت بین‌المللی از اعتصاب رانندگان کامیون ایران

اتحادیه بین‌المللی برادری؛ تیمسترز که یک میلیون و ۴۰۰هزار کارمند حمل‌ و نقل در آمریکا و کانادا را نمایندگی می‌کند؛ همبستگی خود را با رانندگان کامیون در ایران ابراز کرد.
مسئول این اتحادیه طی نامه‌یی با ابراز نگرانی از وضعیت رانندگان کامیون که در ۳۱استان ایران اعتصاب کرده و به حقوق پایین و به‌رسمیت شناخته نشدن حقوق صنفی‌شان و ممانعت از تشکیل اتحادیه‌های کارگری اعتراض دارند،همبستگی این اتحادیه را با رانندگان کامیون در ایران اعلام کرد.
این نامه برای دبیرکل فدراسیون بین‌المللی رانندگان حمل‌ و نقل؛ آی تی اف و دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگران ارسال شده است.

درود مریم رجوی به رانندگان شریف اعتصابی

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، با درود به رانندگان شریف اعتصابی از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواست به حمایت و همبستگی با آنها بشتابند. وی دستگیریها و اقدامات سرکوبگرانه علیه رانندگان را نشان‌دهنده آسیب پذیری رژیم آخوندی در مقابل اعتصاب یکپارچه رانندگان و کامیون‌داران توصیف کرد و افزود: آخوندهای حاکم بزرگترین دزدان تاریخ ایران هستند که نه می‌خواهند و نه می‌توانند به‌ درخواستهای برحق رانندگان اعتصابی‌پاسخ دهند. خانم رجوی تمامی مراجع مدافع حقوق‌بشر و حقوق کارگران و اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری را به حمایت از اعتصابگران و اقدام فوری برای آزادی دستگیر شدگان فراخواند. 


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment