Tuesday, October 2, 2018

فرانسه دارائیهای وزارت بدنام اطلاعات را مسدود کرد وقت آن است که همه ماموران ومزدوران آن از اتحادیه اروپا اخراج گردند قربانعلی حسین نژاد ماموروزارت بدنام اطلاعات ملاها در پاریس که این مزدور را برای شناسائی وعملیات تروریستی بکار گرفته میشود فرانسه دارائیهای وزارت بدنام اطلاعات را مسدود کرد وقت آن است که همه ماموران ومزدوران آن از اتحادیه اروپا اخراج گردند قربانعلی حسین نژاد ماموروزارت بدنام اطلاعات ملاها در پاریس که این مزدور را برای شناسائی وعملیات تروریستی بکار گرفته میشود


وقت آن است که همه ماموران ومزدوران آن از اتحادیه اروپا اخراج گردند قربانعلی حسین نژاد ماموروزارت بدنام اطلاعات ملاها در پاریس که این مزدور را برای شناسائی وعملیات تروریستی بکار گرفته میشود

بیشتر بدانید
مطالب مرتبط


انتقال يك گروه از مزدوران اطلاعات و نيروي قدس به ليبرتي

 قربانعلي حسين نژاد در ماههاي قبل از قتل عام 10 شهريور 1392 در اشرف بارها به همراه ماموران عراقي به اشرف رفت.


 انتقال يك گروه از مزدوران اطلاعات و نيروي قدس براي دومين هفته متوالي به ليبرتي

تحت عنوان خانواده مجاهدين توسط سفارت رژيم ملايان و ماموران كميته سركوب
روز گذشته، سه شنبه اول ارديبهشت 1394 براي دومين هفته متوالي ماموران كميته سركوب اشرف يك گروه از مأموران وزارت اطلاعات رژيم ايران و نيروي تروريستي قدس را تحت عنوان خانواده ساكنان ليبرتي به ايستگاه پليس كمپ بردند. اين مأموران كه سفر به عراق واقامتشان توسط سفارت رژيم در بغداد سازمان داده شده است، براي رفتن به ليبرتي بايد از چندين نقطه بازرسي عبور ميكردند كه تنها با كمك نيروهاي امنيتي عراقي امكانپذير است.بر اساس گزارشهايي كه از داخل رژيم رسيده است بيشتر افراد گروهي كه روز گذشته به ليبرتي منتقل شدند وابستگان يك مامور شناخته شده اطلاعات بنام قربانعلي حسين نژاد بودند و شامل آذر (مونا) حسين نژاد و همسرش محمد فرجيان، الناز حسين نژاد و زن ديگري از بستگان آنها مي شدند.


مزدور قربانعلي حسين نژاد در ماههاي قبل از قتل عام 10 شهريور 1392 در اشرف بارها به همراه ماموران عراقي به اشرف رفت. آنچنانكه در اطلاعيه دبيرخانه شورا آمده است اين مزدور  در 3 مهر 1391 به همراه 8 تن مزدور ديگر به اشرف رفتند و « در ميدان لاله با كمك نيروهاي عراقي به سنگ پراني به سمت ساكنان پرداختند كه بر اثر آن مجاهد خلق حسن جباري از ناحيه سر وگردن مورد اصابت قرار گرفت و مجروح شد» (عكس ضميمه است). حسن جباري جزو 52 مجاهد خلقي بود كه در قتل عام 10 شهريور در اشرف به شهادت رسيد. 


اطلاعات ملايان اين مزدور را براي شكنجه رواني و جداسازي دخترش «زينب» از اعضاي مجاهدين خلق مستقر در ليبرتي به كار گرفت او در 21 اكتبر 2012 در نامه به دبيركل و يونامي و كميسارياي عالي پناهندگان نوشت: من در 17 اكتبر بدليل دروغهاي قربانعلي حسين‌نژاد توسط كميسارياي عالي پناهندگان به مصاحبه فراخوانده شدم. او مدعي شده بود «دخترم زينب نزد مجاهدين گروگان گرفته شده‌است. من به كميساريا گفتم اين همان اتهامات دروغين وزارت بدنام اطلاعات است ....از آنجا كه قربانعلي حسين‌نژاد، اكنون به‌عنوان مزدور و عامل وزارت اطلاعات عمل مي‌كند، مطلقاً هيچگونه ارتباط و  تماس تلفني با او را تا آخر عمر نمي‌پذيرم».


ساکنان لیبرتی بار ها از طرق مختلف اعتراض خود را بصئرت زیر اعلان کردند
حضور مزدوران قدس و وزارت اطلاعات در تعارض آشكار با يادداشت تفاهم امضا شده بين ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 و نقض صريح قانون بين المللي پناهندگي و كنوانسيون منع شكنجه و بسياري از معاهدات بين المللي است. نماينده ويژه دبيركل در 15 فوريه 2012، قبل از انتقال اولين گروه از ساكنان از اشرف به ليبرتي در يك نامه رسمي به ساكنان نوشت: «در رابطه با نگراني شما پيرامون حضور هرگونه نيروي خارجي در كمپ ليبرتي دولت عراق به ما اطمينان داده است كه هيچگونه حضور خارجي در كمپ ليبرتي نخواهد داشت. 
در 15 اكتبر 2012 در پي نامه اعتراضي نماينده ساكنان ليبرتي در مورد انتقال مزدوران رژيم به كمپ ليبرتي، معاون نماينده ويژه دبير كل در عراق نوشت: ”مقامات عراقي چنين موضوعي را قاطعانه رد كرده اند.... مضافا بر اين من به شما اطمينان ميدهم كه يونامي با اطمينان مطلق هيچ كسي را به هيچ عنوان اجازه نميدهد به كمپ ليبرتي دست يابد”.
مقاومت ايران ضمن هشدار  در مورد حضور مجددا اين مزدوران در اطراف كمپ ليبرتي و به راه انداختن يك شكنجه رواني ديگر كه زمينه ساز حمام خون جديدي در ليبرتي است و با يادآوري تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمريكا و ملل متحد نسبت به سلامت و امنيت ساكنان كمپ ليبرتي، به اقدام فوري براي جلوگيري از هرگونه تحركي از سوي رژيم ايران و عوامل و مزدوران آن در اطراف كمپ ليبرتي تحت هر عنواني فرا مي خواند. 
دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران-پاريس

2 ارديبهشت 1394 ( 22 آوريل 2015 )
بیشتر بخوانید
اما حسين نژاد بعد اينكه كامل ريل مزدوري دادن اطلاعات شركت در سنگ پراني وزمينه چيني براي قتل عام اشرفيان را رفت مورد اعتماد سپاه تروريستي قدس ووزارت اطلاعات محمود علوي قرار گرفت وبعد از آموزش براي عمليات تروريستي به پاريس صادر شد

قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده مزدوران وزارت اطلاعات در فرانسه


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChangeصور

No comments:

Post a Comment