Tuesday, November 27, 2018

صادق لاریجانی: اعتراضات کارگری، ابزار برای دشمن استصادق لاریجانی: اعتراضات کارگری، ابزار برای دشمن است


صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، همزمان با تاکید بر لزوم حل مشکلات معیشتی و صنفی کارگران با همکاری تمامی قوا، تصریح کرد: دشمن در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، بستر و بهانه‌ای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی‌نظمی در کشور شود.
صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه ۲۶ نوامبر/ ۵ آذر، در نشست مسئولان عالی قضایی، با بیان اینکه موضوع اقتصاد و معیشت، محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات او است، گفت: هنوز تا حل مشکلات فاصله داریم (…) امروز قشر کارگر تحت فشارهای معیشتی بسیار زیادی است (…) یک‌باره قیمت ارزاق و اجناس بالا رفته است و ما باید به حل مشکلات آنها توجه داشته باشیم.
رییس قوه قضائیه ایران با طرح این پرسش که زمانی که ماه‌ها حقوق کارگران به تعویق می‌افتد، آنها چگونه زندگی کنند؟، “دشمنان” را به سوء استفاده از خلاءها و کاستی‌ها متهم کرده و تهدید کرد: باید با کسانی که بخواهند از کارگران، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره‌برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند، برخورد شود.
صادق آملی لاریجانی، در ادامه، از اعتراضات کارگری بعنوان “ابزار دشمن” نام برده و مدعی شد: برخی در صدد بهره‌گیری از این ابزار هستند.
این مقام ارشد قوه قضائیه خطاب به دولت تاکید کرد: دولت باید مسئله معیشت کارگران را مد نظر داشته باشد و فورا رسیدگی کند.


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment