Thursday, November 29, 2018

اعتراف به فروپاشی اقتصاد رژیم آخوندی، گزارش کسری بودجه توسط بانک مرکزیاعتراف به فروپاشی اقتصاد رژیم آخوندی، گزارش کسری بودجه توسط بانک مرکزی


بر اساس گزارش بانک مرکزی رژیم  کسری بودجه در حکومت آخوندی در نیمه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل  با افزایش بی‌سابقه ۱۰۵ درصدی مواجه  شده است.
خبرگزاری حکومتی مهر نوشت: گزارشهای بانک مرکزی از آمار اقتصادی نیمه نخست سال جاری که هنوز تحریم نفتی آمریکا به صورت کامل اجرا نشده بود، نشان می‌دهد با وجود تحقق بالاتر از پیش‌بینی درآمدهای صدور نفت و فرآورده‌های نفتی، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای دولت در این مدت به بیش از ۳۷هزار میلیارد تومان رسیده است.
این منبع افزود: کاهش سایر درآمدهای دولت از جمله درآمدهای مالیاتی موجب بروز این کسری بودجه شده است. از این رو این مسأله که سال آینده وضعیت نسبت به سال جاری بهتر خواهد شد دور از واقعیت است.

کارشناسان اقتصادی روشهای دولت روحانی برای  جبران کسی بودجه را، اقداماتی  به شدت تورم زا، توصیف می کنند.
به نوشته خبرگزاری حکومتی مهر، تجارب سالهای گذشته نشان می‌دهد که دولت روحانی برای تأمین کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد.

علاوه بر این به کارشناسان اقتصادی می گویند، دولت روحانی علاوه بر استقراض از بانک مرکزی، مجبور به انتشار اوراق مالی به میزان زیاد از یک سو، و از سوی دیگر عرضه بیشتر ارز در بازار آزاد است تا زمینه برای افزایش بیشتر نرخ ارز فراهم شود. اما این شیوه ها قطعا به بالا رفتن باز هم بیشتر نرخ تورم  منجر میشود.
یک کارشناس اقتصادی رژیم در مورد بحران پولی و بانکی رژیم گفت: آنچه در حال اتفاق‌افتادن است، نجات نظامِ بانکی، از جیب مردم و به هزینه مردم است.

بر اساس آمار بانک مرکزی رژیم، در آبان امسال متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱ درصد افزایش یافته است .
این آمار همچنین  نشان می‌دهد که تعداد معاملات انجام شده طی ماه آبان ۶۹۰۰ فقره بود که نسبت به آبان ماه سال گذشته ۵۳.۶ درصد و نسبت به ماه گذشته، ۲۶.۷ درصد کاهش داشته است.

در همین رابطه  خبرگزاری ایسنا از وخامت وضعیت کسب و کار  صنف مکانیک ساختمان خبر داد و نوشت: رئیس اتحادیه مکانیک ساختمان می‌گوید کاهش میزان ساخت و ساز و افزایش هزینه‌های خانوار عاملی شد تا کسب و کار صنف مکانیک ساختمان با افت همراه شود و خانواده‌ها برای رفع مشکلات تاسیساتی ساختمان شخصا دست به کار شوند.


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment