Wednesday, December 5, 2018

بخشهایی از سخنان مریم رجوی درکنفرانس «زنان نیروی تغییر»بخشهایی از سخنان مریم رجوی درکنفرانس «زنان نیروی تغییر»
«این اعتراف دشمن است که حلقه اصلی برانگیختن قیامها،زنان هستند و من تاکید می کنم که حلقه اصلی سرنگونی رژیم ولایت فقیه،زنان بپاخاسته و رزم آور ایران هستند»

میهنی می سازیم که در آن قانوني
برتر از خواسته مردم نيست
ميهني مي سازيم
که درآن چوبه دار 
نيست جز خاطره يي تلخ و فراموش شده
 هيبت جرثقال
مي دهد باز
ز سازندگي شهر پيام
ميهني مي سازيم
که در آن لغو شده
حکم شوم اعدام…
مشق هر روزه فرداها با خط درشت
در همه کوچه و برزن این است :
نه به شلاق و شکنجه
نه به جراحي گلخند و تبسم
نه به سرکوبی مردم
نه به ويرانگري هسته يي و بمب اتم
قلب اين خاک فقط کانون
انفجار شادي است
حق مفروض و مسلم تنها
همه جا آزادي است
ميهني مي سازيم
«که در آن وسعت خورشيد به اندازه چشمان سحرخيزان است»
نام اين ميهن آزاد شده
ايران است
نام اين ميهن آزاد شده
ايران است

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت   ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات

سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment