Monday, December 24, 2018

دیوارنویسی و نصب تراکت در تهران،کرمانشاه، رشت، بندر ترکمن، شیراز، سبزوار، قم، امیدیه و همدان توسط کانونهای شورشی ایراندیوارنویسی و نصب تراکت در تهران،کرمانشاه، رشت، بندر ترکمن، شیراز، سبزوار، قم، امیدیه و همدان توسط کانونهای شورشی ایرانگزارشی از فعالیت کانونهای شورشی، در ایران اسیر
نصب تراکت و پلاکارد در تهران، کرمانشاه و رشت
اعضای یکی از کانون شورشی تهران، ضمن بلند کردن پلاکاردی شامل تصاویر مریم رجوی و جمله « جوانان و مردم قیام آفرین تاریک‌ترین تاریخ ایران را ورق خواهند زد» شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی سرداده، و با حاضر حاضر گفتن، برای ادامه راه تا سرنگونی رژیم ولایت فقیه تجدید عهد کردند.
در کرمانشاه نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی این شهر با در دست داشتن پلاکارد بزرگی با مضمون «مریم رجوی: کانونها و شوراهای مردمی را در هر دبیرستان، دانشگاه، کارخانه و اداره و محله‌ای برپا کنید»، و پوسترهایی از مریم رجوی شعار دادند: «مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی، زنده باد آزادی هر چه توفنده‌تر باد کانونهای شورشی».
اعضای یکی از کانونهای شورشی رشت نیز با بلند کردن پوسترهای مریم رجوی و تراکتی با مضمون « شب یلدا بر همه مجاهدین و اشرفیان مبارک باد، با امید به این‌که هر چه زودتر شب سیاه ولایت فقیه برای همیشه برچیده شود»، قطعه‌ای از شعر نمادین حسنک را به‌صورت جمعی قرائت کردند«چه کسی ابرها را جارو می‌کنه، چه کسی برفها را پارو می‌کنه، چه کسی راه در ابرای پر برف و سیاه وامی‌کنه، کی میره خورشید رو پیدا می‌کنه. من میرم ابرها را جارو می‌کنم، من میرم برفها را پارو می‌کنم، راه در ابرهای پر برف و سیاه وا می‌کنم، عاقبت خورشید رو پیدا می‌کنم، هرکی خورشید رو میخواد پاشه دنبالم بیاد».

دیوارنویسی و نصب تراکتهای مسعود و مریم رجوی در تهران و بندر ترکمن
اعضای کانونهای شورشی از جمله کانون شورشی ۳۴۱تهران، در اماکن مختلف، اقدام به نصب پوسترهایی از مریم رجوی با زیرنویس «اگر ایستادگی کنید جهان با شما و در کنار شما خواهد ایستاد – دموکراسی آزادی با مریم رجوی » و پوسترهای مسعود رجوی با زیرنویس «ایران زمین با خلق اسیرش بپاخواسته و صبح نزدیک است» کردند.
اعضای کانونهای شورشی بندر گز نیز اقدام به دیوارنویسی شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی – مرگ بر اصل ولایت فقیه – زنده‌باد ارتش آزادیبخش ملی ایران» بر اماکن مختلف این شهر کردند.

دیوارنویسی و نصب تراکت در آذربایجان غربی، شیراز، سبزوار و کرمانشاه
اعضای کانون شورشی ۵۷۵آذربایجان غربی نیز اقدام به نصب تراکتی با مضمون «مریم رجوی: دیوار ظلمت و اختناق با نیروی فدا و همبستگی فروخواهد ریخت» و دیوارنویسی شعار «کارگر زندانی حمایتت می‌کنیم» کردند.
در شیراز نیز اعضای کانونهای شورشی این شهر شعار «حکومت آخوندی سرنگون سرنگون» را دیوارنویسی کردند.
شعار مرگ بر خامنه‌ای نیز توسط اعضای یکی از کانونهای شورشی سبزوار، در اماکن مختلف این شهر، دیوارنویسی شد.
در کرمانشاه نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی شعار حکومت آخوندی سرنگون را دیوارنویسی کردند.

دیوارنویسی و نصب تراکت در قم، امیدیه و همدان
در قم نیز اعضای یکی از کانونهای شورشی اقدام به پخش تراکت درود بر مجاهدین کردند.
در خوزستان نیز اعضای کانون شورشی ۲۷۰در اماکن مختلف امیدیه اقدام به نصب تراکتهای شعار مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی کردند.
در همدان نیز تراکت حکومت آخوندی سرنگون توسط اعضای کانونهای شورشی این شهر پخش شد.

بیشتر بخوانید:

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment