Wednesday, December 26, 2018

🙏سالروز میلاد « عیسی فرزند مریم »عذرا ونجات دهنده انسانهای تشنه مبارک باد🙏سالروز میلاد « عیسی فرزند مریم »عذرا ونجات دهنده انسانهای تشنه مبارک باد  پیامبر بشارت نجات انسان و آزادی را به عموم مسیحیان بویژه هموطنان مسیحی  تبریک می‌گوئیم.

‌مسیح راه و رسمی را نشان ‌داد که در آن انسان با پرداخت‌گری و فدا کردن خود به‌خاطر دیگران ممتاز می‌شود.
عیسی‌بن‌مریم می‌گفت:
🔹« من که مسیح‌ام، نیامده‌ام تا به‌ من خدمت کنند،
 من آمده‌ام تا به مردم خدمت کنم و جانم را در راه نجات بسیاری فدا سازم.
🔹عیسی مسیح کسانی را تقدیر می‌کرد که برای برقراری عدالت، آزار و اذیت می‌شوند، ناسزا می‌شنوند و انواع بلاها را تحمل می‌کنند.
🔹او پیامبر عدالت و انقلاب بود و فرا رسیدن جهانی را نوید داد که در آن آخرین‌ها، اولین خواهند بود و اولین‌ها، آخرین.»

میلاد عیسی‌بن مریم، پیامبر بزرگ یگانگی مبارک باد

سخنانی از مسیح پیامبر:
هرکس به‌خاطر اسم من، خانه‌ها یا برادران یا خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمینها را ترک کرد، صدچندان خواهد یافت و وارث حیات جاودانی خواهد شددر عید میلاد مسیح ، دستها به‌یکدیگر فشرده می‌شوند. قلبها به‌هم نزدیکتر می‌شوند، دیدارها تازه می‌گردند و هدیه‌ها به‌نشانه محبت، رد و بدل می‌گردند

پیام عیسی به دین فروشان ودجالان : ای ماران و افعی‌زادگان چگونه از عذاب جهنم خواهید گریخت درحالیکه دین وبساط دجالیت را برای نابودی انسانها بکار گرفته اید 

💫✨🎄کریسمس  مبارک🎄

مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور 

No comments:

Post a Comment