Sunday, December 30, 2018

مروری بر رسانه‌های حکومتی – یکشنبه ۹دی ۹۷
مروری بر رسانه‌های حکومتی – یکشنبه ۹دی ۹۷در عنوانهای روزنامه‌های امروز یکشنبه ۹دی به‌رغم دود و دم در مورد نمایش حکومتی ۹دی، مجموعه‌یی از بحرانهای داخلی و خارجی نظام دیده می‌شود.
اخراج گماشتهٔ خامنه‌ای در دانشگاه آزاد یکی از این بحرانهاست که در تیترهای متنوعی خواسته دانشجویان منعکس شده:
آرمان: مدیران دانشگاه آزاد را بر کنار کنید
آفتاب یزد: مدیران عاشق خدمت! لطفاً استعفا دهید
جمهوری اسلامی: تجمع اعتراضی در واحد علوم و تحقیقات دانشجویان خواستار استعفای مسئولان دانشگاه آزاد شدند
صدای اصلاحات حرفهای مادر داغدیده یک دانشجو خطاب به ولایتی را درج کرده که گفته: آقای مسؤل وقتی ۴۰تا پست و مقام دارید این می‌شود! ابوالمناصب!

بحران اقتصادی هم تیترهای در تیترهای متنوعی دیده می‌شود:
افکار: کارگران و معلمان جایی در بودجه ۹۸ندارند
ابرار اقتصادی: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: ۱۱میلیون خانوار ایرانی زیر خط فقر

دعوا بر سر توییت پاسدار محسن رضایی در مورد عملیات کربلای ۴،گوشه‌هایی جدید از جنایتهای رژیم در جریان جنگ ضدمیهنی را برملا کرده و تشکیک در مورد جنگ‌افروزی خمینی را فعال کرده است.
آرمان نوشته است« سؤالات زمان جنگ هنوز بی‌پاسخ مانده است» و در ادامه افزوده است اظهارنظر محسن رضایی « در خصوص عملیات کربلای ۴در ادامه سؤالی است که اساساً این مسأله را مطرح می‌کند که آیا ما واقعاً در جنگ پیروز شدیم و اگر پیروز شدیم چرا امام از پذیرش قطعنامه ۵۹۸با عنوان نوشیدن جام‌زهر یاد کردند؛ این‌ها سؤالاتی است که رضایی باید به آنها پاسخ دهد. همچنین در خصوص همین عملیات کربلای ۴یا عملیات‌های دیگری که تلفات در آنها خیلی زیاد بوده رضایی به‌عنوان فرمانده پاسخ دهند چرا این عملیات باید انجام می‌شد».
روزنامهٔ ایران هم به‌نقل از پاسدار علایی از سرکردگان جنگ ضدمیهنی نوشته است« عملیات کربلای ۵هم پر هزینه و هم پر تلفات بود به‌طوری که در این عملیات حدود ۱۲هزار نفر به‌ شهادت رسیده یا مفقود شدند و نزدیک به ۱۵هزار نفر زخمی شدند».
روزنامهٔ ایران در مطلب دیگری به‌نقل محسن آرمین نایب رئیس مجلس ارتجاع در دور ششم به‌قتل زهرا کاظمی توسط قاضی مرتضوی اذعان کرده و از جمله نوشته است: «نایب رئیس وقت مجلس ششم در پاسخ به این‌که چرا زهرا کاظمی ۱۵روز با دستگاه زنده نگه داشته شده بود، گفت: ظاهراً آقای مرتضوی نمی‌دانسته چطور باید مشکل پیش آمده را حل کند، بنابراین هم‌چنان زیر دستگاه می‌ماند تا راهی پیدا شود. آرمین در پاسخ به این‌که چرا زهرا کاظمی را در شیراز به خاک سپردند؟ گویی قرار بود جسد او به کانادا برده شود؟ تصریح کرد: اگر ایشان کالبدشکافی می‌شد مشخص می‌شد چه اتفاقی برایش افتاده است. مرتضوی خانواده ایشان را خواسته بود و مادرش را مجبور کرده بود که رضایت بدهد تا به‌سرعت جسد دفن شود. برای این‌که اصلاً نشود ماجرا را پیگیری کرد ».

هشدار نسبت به قیام مردم و سرآمدن عهد نظام در عنوانهای مختلف روزنامه‌ها دیده می‌شود
اقتصاد ملی و برخی روزنامه‌های دیگر حرف حسن خمینی را برجسته کرده‌اند که هشدار داده «هیچ تضمینی وجود ندارد که ما بمانیم و دیگران بروند. اگر قواعد را رعایت نکنید، عرصه را از شما می‌گیرند».
روزنامه‌ ایران هم در مطلبی به قلم ایمن آبادی عضو مجلس ارتجاع نسبت به فراگیر شدن قیام مثل دیماه ۹۶هشدار داده و از جمله نوشته ست« قرار گرفتن آنها در مقام گروهی سرخورده و مظلوم امکان همذات پنداری بخش‌های دیگری از جامعه با آنها و گسترش‌شان را نیز فراهم می‌کند».


مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

No comments:

Post a Comment