Saturday, January 26, 2019

راه طی شده. :حسن حبیبیراه طی شده. :حسن حبیبیحکایتی شده است این سوالات آقای پمپئو.
برخی ها، دو سه روز است نان و آبشان را ول کرده اند و دو دستی چسبیده اند به کی برد و موبایلشان، پمپئورا با امامزاده های خودمان اشتباه گرفته اند و گمان می‌کنند که با دخیل بستن سایبری به ضریحش، برای شازده گلابی تاج وتخت دست و پا کنند.
رژیم اما، حواسش جمع است. حسابی “ری استارت” کرده و سایبری هایش در سراسر کره خاکی را بسیج کرده که آهای “جناب پمپئو” مبادا که”مجاهدین سر کار بیایند”. واویلا می‌شود.
بیچاره ها… مجاهدین خیلی وقت است که آمده اند. شما ها خبر ندارید. مجاهدین همان ۴۰ سال پیش که به “امام” نه گفتند آمدند.
آمدند و ماندند. در این ۴۰ سال هم نام ایران، در بالاترین نقطه، همواره با دو نام، و فقط دو نام، در ایران و جهان مطرح بوده است. آخوندها و رجوی.
آنموقع که آمدند، برای آمدنشان، از کسی به جز مردم ایران و برجسته ترین فرزندانش، اجازه نخواستند. برای ماندنشان در این چهل سال هم همینطور.
امروز و فردا و فردا های دورتر هم همین‌گونه خواهد بود. مجاهدین ادامه تاریخی سلسله آزادیخواهان این مرز و بومند. از کاوه آهنگر تا مصدق کبیر.
در فردای سقوط مهیب و عنقریب آخوندها، حاکمیت با هر کس که باشد باز مجاهدین هستند. با تمام قدرت و عظمت تشکیلات و رهبرشان. با تجربه نیم قرن جنگ خونین و بی امان با ائتلافی از اسلام ارتجاعی و همه دولت های مهم و غیر مهم جهان. نبردی همه جانبه در پهنه دیدگاهی، تشکیلاتی،نظامی، سیاسی و دیپلماتیک.
مجاهدین دیگر بخشی جداناپذیر از آینده ایران هستند و خواهند بود. چه در حاکمیت باشند و چه در برابر حاکمیت. گذار پیروزمند مجاهدین از نیم قرن توطئه مماشات جهانی، با دو شاخص آزادیخواهی و استقلال، بر بستر میهن پرستی و مردم سالاری، آنها را رویین تن کرده است.
بترسید. بترسید اگر به دنبال ادامه شیخ و شاه هستید چون هیچ “جناب” و یا “عالیجناب” “دیگری نمی تواند مانع استمرار مجاهدین، در راس منافع عالیه میهن و مردم ما باشد.
و شاد باشید و دست افشانید اگر به دنبال استقرار آزادی دمکراسی و حکومت غیر دینی بر میهنمان هستید، چون نگاهبان اصلی آن از دروازه های گذشته پر افتخار عبور کرده و از این پس بخشی از آینده روشن وپایدار ایران و منطقه است.
پمپئو و دیگران و آنها که باید بفهمند این حقیقت را، بسیار بهتر از“خیلی های “دیگر فهمیده‌اند. به خود زحمت ندهید.
و البته این را هم که” این همه از مسعود است”…امروز سالگرد آزادی او از سیاه‌چالهای دیکتاتور پیشین است.
حسن حبیبی
پاریس 
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment