Saturday, January 26, 2019

ایران خودرو در انتظار زیانی چند ده هزار میلیارد تومانی!ایران خودرو در انتظار زیانی چند ده هزار میلیارد تومانی!


پس از گزارش بسیار ضعیف و نگران‌کننده شرکت های ایران خودرو و سایپا در عملکرد ۹ ماهه و تحقق زیان‌هایی بیش از ۵٫۰۰۰ میلیارد تومانی، عملکرد دی ماه این شرکت ها هم خبر از احتمال بالای افزایش چند هزار میلیارد تومانی زیان در ماه‌های انتهایی دارد .
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پس از گزارش بسیار ضعیف و نگران‌کننده شرکت های ایران خودرو و سایپا در عملکرد ۹ ماهه و تحقق زیان‌هایی بیش از ۵٫۰۰۰ میلیارد تومانی، عملکرد دی ماه این شرکت ها هم خبر از احتمال بالای افزایش چند هزار میلیارد تومانی زیان در ماه‌های انتهایی دارد .
تنها کافیست مقایسه‌ای بین میزان تولید و فروش شرکت ایران خودرو در ۱۰ ماهه ابتدایی سال جاری را با مدت مشابه سال قبل را انجام داد تا با توجه به هزینه های سنگین مالی و حقوق و دستمزد و …، بتوان انتظار افزایش و تحقق زیانی چند هزار میلیارد تومانی را تا انتهای سال برای این شرکت تصور کرد.
همانگونه که در جدول فوق نیز قابل مشاهده است کاهش بیش از ۴۸ درصدی مقادیر فروش ایران خودرو در ۱۰ماهه ابتدایی سال، گویای شرایط بحرانی شرکت های خودروساز در ماه های آتی و سال آینده است.
در انتظار زیانی چند ده هزار میلیارد تومانی از ایران خودرو باشید: «ادامه عملکرد ضعیف ایران خودرو در دی ماه»
نکته جالب و قابل ذکر در عملکرد دی ماه این شرکت، فروش بیشتر از مقادیر تولید این شرکت است که نشان از عدم توان تولید این خودروساز و ادامه قطعی وضعیت کنونی حتی علیرغم افزایش نرخ‌های فروش دارد.

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment