Tuesday, January 8, 2019

تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقیتجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقی


تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به عدم پرداخت معوقات حقوقیروز سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ کارگران فضای سبز شهرداری دزفول در اعتراض به پرداخت نکردن حقوق معوقه چند ماهه و تبدیل وضعیت استخدامی خود، در میدان رودبند این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران که به صورت حجمی و زیرنظر پیمانکار در فضای سبز مناطق مختلف شهرداری دزفول مشغول به کار هستند خواستار رسیدگی به مشکلات صنفی خود از سوی شهرداری شدند.
پرداخت چهار ماه حقوق معوقه و تبدیل وضعیت شغلی از حجمی به تامین نیرو از خواسته های کارگران شهرداری دزفول است.
این کارگران معتقدند از زمان تغییر وضعیت از نیروی انسانی به کارگر حجمی با مشکل تاخیر در پرداخت حقوق روبه رو شده اند و این امر برای آنها مشکل ساز شده است.
یکی از کارگران فضای سبز شهرداری دزفول گفت: ما در گذشته جزو نیروی انسانی بودیم که بدون اطلاع، قرارداد حجمی با ما بستند و بعد از آن حتی یک ریال اضافه کار به ما ندادند.
وی افزود: حتی روزهای تعطیل، اعیاد و روز عاشورا هم با وعده دادن اضافه کاری از ما کار کشیدند ولی هرگز اضافه کاری آن را به ما پرداخت نکردند.
این کارگر اظهار داشت: بیش از چهار ماه حقوق معوقه داریم ولی انتظار بر این است که قرارداد ما به صورت نیروی انسانی برگردد.
وی افزود: پیمانکاران نسبت به کارگران حق کشی کردند که در این خصوص به اداره کار شکایت کردیم ولی هیچ اثری نداشت.
مطالب   مارا در وبلاک خط سرخ مقاومت     ودر توئیتربنام @bahareazady   دنبال کنید
پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#   شهرهای ایران   اعتصاب # تظاهرات
سرنگونی #  اتحادوهمبستگی     مرگ_بر_دیکتاتور

No comments:

Post a Comment