Saturday, January 26, 2019

ندای دادخواهی معلمان و فرهنگیان ایرانندای دادخواهی معلمان و فرهنگیان ایران«تضعیف فرهنگیان، تخریب فرهنگ است»!
این عنوان بزرگ‌نویسی شده‌ای در دستان دختر دانش‌آموز دبستانی در تجمع معلمان و فرهنگیان اردبیل در ۴بهمن است؛ عنوانی موجز برای فریاد علیه ویران شدن فرهنگ در کارنامهٔ چهل ساله ولایت فقیه.
اردبیل ۴بهمن ۹۷
اردبیل ۴بهمن ۹۷

روز پنجشنبه ۴بهمن ۹۷روز پاسخ معلمان و فرهنگیان به فراخوان تشکل‌های صنفی‌شان برای تجمع اعتراضی بود. معلمان مقابل ادارات کل آموزش و پرورش در مراکز استانهای کرمانشاه، البرز، اصفهان، لرستان و اردبیل جمع شدند و شعارهای اعتراضی و حق‌خواهی‌شان را فریاد زدند و به‌طور گسترده پلاکاردهایی هم تهیه و توزیع کردند.
تجمعات اعتراضی اقشار گوناگون مردم به یک دومینوی بی‌پایان تبدیل شده است. مشکلات معیشتی و نبودن نیازهای اولیهٔ زندگی که ناشی از سیاست اختلاس، دزدی، غارت‌گری و سرکوب حاکمیت می‌باشد، رنج و مرارت یکسان را بر کلیهٴ اقشار مردم تحمیل نموده است. از سویی این درد مشترک باعث تداوم و استمرار تجمعات و اعتراضات گردیده است.
در هفته‌ها و روزهای اخیر از سراسر ایران ندای حق‌خواهی، مطالبه و فریاد دادخواهی به گوش می‌رسد. این فریادها در ادامه‌شان به یک خواسته‌های سیاسی بالغ شده‌اند؛ به‌گونه‌یی که فریاد «زندانی سیاسی و کارگر زندانی ـ آزاد باید گردد» از شعارهای تمام اقشار شده است.
تجمعات اعتراضی و کوتاه نیامدن مردم از مطالباتشان کماکان حاکمیت را دچار بن‌بست نگه داشته و برای آن‌که جنایات اقتصادی و سیاسی خود را بپوشاند، تلاش می‌کند دجالگرانه آن را به «دشمن» نسبت دهد و شیادی مبتذل همیشگی مبنی بر «فتنه» بودن را تکرار کند. اما این مردم‌اند که چنین یاوه‌هایی را به‌ هیچ هم نمی‌گیرند و بر فراخوانهای مداوم جهت فریاد زدن حقوق مسلم انسانی و شغلی و معیشتی‌شان می‌افزایند.
نظام آخوندی کار معلم و فرهنگیان را هم به تلاش برای تأمین مایحتاج زندگی کشانده است. در ادامهٔ این سیاست فرهنگ‌کش و ضد علم و دانش، شخصیت و منزلت معلمان را هم مورد تعدی و بی‌حرمتی قرار داده است. کار به جایی رسیده است که فکر و ذکر معلمان و فرهنگیان ایران شده است نگهبانی از شخصیت و منزلت و شأن انسانی‌شان!
روز ۴بهمن ۹۷فرهنگیان کرمانشاه فریاد می‌زدند: «معیشت، منزلت ـ حق مسلم ماست». این فریاد را معلمان و فرهنگیان در استانهای دیگر نیز تکرار می‌کردند. این شعار که نشان می‌دهد کارد فقر و تعدی به استخوان آنان رسیده، بدل به یک خواسته همیشگی معلمان و فرهنگیان ایران شده است.
یادآوری می‌شود که آخوند روحانی و دولت مطبوع او بودجه سال ۹۸را بر افزایش بودجه سپاه بنا نهاده و افزایش حقوق کارمندان دولت را فقط ۲۰درصد در نظر گرفته است! درآمد فعلی معلمان ایران بیش‌ از‌پیش به زیر خط فقر سقوط کرده است و افزایش ۲۰درصدی هم هرگز کفاف هزینه‌های نجومی یک زندگی حداقلی را هم نمی‌دهد.
نگاهی به مطالبات و خواسته‌های معلمان و فرهنگیان ایران نشان‌دهندهٔ ویران شدن بنیادهای آموزش و فرهنگ در زیر سلطهٔ چهل ساله دستگاه ولایت فقیه است. تنوع این مطالبات هم که شامل خواسته‌های صنفی و آموزشی و سیاسی است، از سویی نشان‌دهندهٔ گسترش و نهادینه شدن تطاول و چپاول و سرکوب در آموزش و پرورش و از سویی دیگر گویای عزم و ارادهٔ معلمان برای ایستادن مقابل این دستگاه و هیولای افسارگسیخته برای ستاندن حقوق صنفی و سیاسی‌شان است. خلاصه‌ای از خواسته‌های مشترک معلمان و فرهنگیان ایران که کارنامهٔ چهل سال ویرانگری حاکمیت آخوندی می‌باشد، از این قرار است:
ـ بهبود وضعیت معیشتی
ـ آموزش رایگان برای تمام کودکان
ـ پایان دادن به کالایی‌سازی آموزش
ـ ایمن‌سازی و نوسازی مدارس
ـ اجرای قانون خدمات کشوری
ـ یکسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان
ـ آزادی بی‌قید و شرط معلمان بازداشتی
ـ پایان دادن به پرونده‌سازی برای فعالان صنفی معلمان
ـ بیمه تکمیلی کارآمد
ـ نظارت فرهنگیان بازنشسته بر صندوق‌های بازنشستگی
فرهنگیان ماه‌هاست این خواسته‌ها را می‌نویسند، فریاد می‌زنند و می‌طلبند؛ ولی کو گوش شنوا و کو حاکم و دولت پاسخگو؟ به‌راستی که مردم ایران چه دقیق خامنه‌ای و روحانی و تمامیت نظام آخوندی را توصیف کرده‌اند: «نه حاکم، نه دولت ـ نیستند به فکر ملت».
این ویرانگری و گسترش روزافرون آن کار را به‌جایی کشانده است که فرهنگیان بازنشسته نیز به‌ناچار به میدان دادخواهی آمده‌اند تا از «معیشت و منزلت مسلم»شان دفاع کنند.
روز ۴بهمن معلمان و فرهنگیان شعار می‌دادند: «کارگر، معلم، دانشجو ـ اتحاد، اتحاد». این ضرورت اتحاد اقشار در چند ماه گذشته بیشتر و بیشتر شده و در هفته‌ها و روزهای اخیر بدل به یک خواسته و فراخوان ملی گشته است. این فراخوان نشان از بلوغ مطالبات اقشار برای تضمین رسیدن به خواسته‌هایشان است. این فراخوان نشان می‌دهد که تجمعات و اعتراضات را پایانی نیست و این نبردی است که در جبهه‌ای به وسعت تمام مردم ایران علیه تمامیت حاکمیت آخوندی شکل گرفته و هر دم قوام بیشتری می‌یابد و شعله‌اش فراگیر خواهد شد.

پیش بسوی قیام  سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت 

ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment