Friday, February 22, 2019

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه


مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه


  • 2

 پنجشنبه ۲اسفند ۹۷ سخنرانی مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه 
روز پنجشنبه ۲اسفند ۹۷ مریم رجوی در جلسه‌ای در مجلس ملی فرانسه نقض ‌حقوق‌بشر و تروریسم رژیم را محکوم کرد.
شماری از برجسته‌ترین سیاستمداران و نمایندگان مردم فرانسه در این جلسه سخنرانی کردند.
سخنرانان تأکید کردند اروپا باید دست از مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران برداشته و از مردم ایران و مقاومت مشروع‌شان حمایت کند.
مریم رجوی گفت: «یک تحول مهم در ایران، تشکیل کانون‌های شورشی است. واحدهایی از اعضا و هواداران مقاومت ایران که از میان نسل جوان و آزادیخواه ایران برخاسته‌اند
در یک سال اخیر، کانون‌های شورشی فعالیت‌های ضدرژیم را در دهها شهر ایران گسترش داده‌اند».
خانم میشل دو ووکولور، رئیس کمیته پارلمانی برای ایران آزاد در مجلس ملی فرانسه، گفت: «شورای ملی مقاومت ایران... می‌خواهد قدرت را به مردم بسپارد».
سید احمد غزالی، نخست‌وزیر پیشین الجزایر، گفت: «دیکتاتوری مذهبی... می‌خواهد بر دنیای عربی و اسلامی حکومت کند... بحث بر سر ثبات جهانی است».
اینگرید بتانکور گفت: «تا کی باور خواهیم کرد که تنها گزینه واقعی، استبداد مذهبی در ایران است؟ در حالی‌که مریم رجوی برای انجام این تغییر، حضور دارد»!
طاهر بومدرا، مقام سابق حقوق‌بشری سازمان ملل،دروغ‌پردازی و شیطان‌سازی علیه تغییر در ایران را که توسط برخی رسانه‌های غربی صورت می‌گیرد محکوم کرد و گفت: «این رسانه‌های باید عذرخواهی کنند».
سونیا کریمی، نماینده پارلمان فرانسه، گفت: «من در کشور سابق خودم، فقدان آزادی را لمس کرده‌ام. ما باید این فراخوان به دموکراسی را بشنویم».

پس از تظاهرات بزرگ پاریس، ورشو و مونیخ برگزاری این جلسه در مجلس ملی فرانسه یک بار دیگر مسأله مقاومت ایران به‌عنوان جایگزین دموکراتیک رژیم آخوندی را در صحنه بین‌المللی مورد توجه قرار داد.

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment