۱۳۹۷ اسفند ۶, دوشنبه

گزیده ای از اخبار سایت مجاهدین خلق ایران
گزیده ای از اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 

گزیده ای از اخبار سایت مجاهدین خلق ایران 

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  

مطالب ما را در وبلاک خط سرخ مقاومت ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر