Thursday, February 28, 2019

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در ساختمان کمیته انضباطیتجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران در ساختمان کمیته انضباطی

روز پنجشنبه ۹ اسفند ۹۷ جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به پیگرد نامزدهای انتخابات شوراهای صنفی در ساختمان کمیته انضباطی این دانشگاه موسوم به ساختمان فولاد تجمع اعتراضی برگزار کردند.
جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به پیگرد نماینده شوراهای صنفی دانشگاه ه تجمع اعتراضی کردند
شایان ذکر است از تاریخ ۹دیماه ۹۷ تا ۲۷ بهمن ۹۷ برای یکی از دانشجویان احضاریه آمده است.
در انتخابات شورای صنفی امسال به علت ورود تشکل‌های سیاسی به انتخابات شورای صنفی، تنها یک دانشجو با اتهام واهی اختلال در روند، احضار شد و این پیگیری دائم برای کشاندن دانشجویی به کمیته انضباطی بدون داشتن مدارک مبنی بر ایجاد اختلال، تنها از برخورد شخصی دانشگاه و همدستی با تشکل های وابسته حکایت می کند. در این بین روند کاملاً غیرقانونی کمیته انضباطی که خود را مدعی به اجرای قانون می داند در این مورد قابل تامل است.
اکنون با بحثهای فراوانی که شده و اعتراض دانشجویان به قانون شکنی و سنگ اندازی ؛در تشکیل شوراهای صنفی با ملی دبیر کمیته انضباطی توافق شدکه پرونده به شورای نظارت ارجاع شود .
اما واقعیت این است که محدود کردن دانشجویان و محکوم کردن آنان به هرشکل مفهومی به جز محدود کردن آنان درجهت اعتراض به کمبودها و معضلات و مشکلاتی است که دانشجویان با آن چنگ درچنگ هستند .

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment