Friday, March 1, 2019

فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری
فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌ مناسبت جشن ملی چهارشنبه‌سوری


هموطنان،
جوانان مجاهد و مبارز ایران،
جشن ملی چهارشنبه‌سوری فرا می‌رسد. آخرین هفته سال را به هفته اعتراض و آتش علیه اهریمنان عمامه‌دار تبدیل کنیم.
همراه با کانون‌های شورشی، تصاویر منحوس خامنه‌ای و خمینی و مظاهر حکومت پلید آخوندی را در هر کوی و برزن به زیر بکشیم. سوزاندن مترسکها و بنرهای خمینی و خامنه‌ای و روحانی، روشنی بخش قلبهای مردم دردمند ایران است.
با قیام ِآتش در چهارشنبه‌سوری، به استقبال سال جدید می‌رویم.
این سکویی است برای گسترش شورش و قیام در سال ۹۸ در هر زمان و هر مکان.
می‌توان و باید ایران‌زمین را از آخوندهای فاسد و تبهکار پس گرفت.
مقدم بهاران پیروزی، خجسته باد. زیباترین وطن، آزاد می‌شود.

مرگ بر اصل ولایت فقیه -زنده باد ارتش آزادی
مرگ بر خامنه‌ای – درود بر رجوی
ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور
۱۰ اسفند ۱۳۹۷
ضمیمه: فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به‌مناسبت چهارشنبه سوری-۱۰ اسفند۹۷فراخوان ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور به مناسبت جشن ملی چهارشنبهسوری هموطنان، جوانان مجاهد و مبارز ايران، جشن ملی چهارشنبه سوری فرا میرسد. آخرين هفته سال را به هفته اعتراض و آتش عليه اهريمنان عمامهدار تبديل كنيم. همراه با کانونهای شورشی، تصاوير منحوس خامنه اي و خميني و مظاهر حكومت پليد آخوندي را در هر کوی و برزن به زير بكشيم. سوزاندن مترسکها و بنرهای خمينی و خامنه ای و روحانی، روشنی بخش قلبهای مردم دردمند ايران است. با قيام ِآتش در چهارشنبهسوري، به استقبال سال جديد ميرويم. اين سكويي است براي گسترش شورش و قيام در سال 98 در هر زمان و هر مكان . ميتوان و بايد ايران زمين را از آخوندهای فاسد و تبهکار پس گرفت. مقدم بهاران پيروزی، خجسته باد. زيباترين وطن، آزاد میشود. مرگ بر اصل واليت فقيه -زنده باد ارتش آزادي مرگ بر خامنه اي–درود بر رجوي ستاد اجتماعی مجاهدين در داخل کشور 139۷ اسفند 10 

پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment