Tuesday, March 12, 2019

اعلام رسمی مسئولیت بشاراسد جانی، در گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی


اعلام رسمی مسئولیت بشاراسد جانی، در گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی

                                                  بیانیه وزارت خارجه آمریکا 

به دنبال اعلام رسمی مسئولیت رژیم بشار اسد در کاربرد تسلیحات شیمیایی در دوما ازسوی هیات حقیقت یاب، آمریکا اعلام کرد: «کسانی که به استفاده از سلاح شیمیایی متوسل می‌شوند، باید مورد حسابسرسی قرار گیرند.»
هیأت حقیقت‌یاب سازمان منع تسلیحات شیمیایی درگزارش نهایی خود پیرامون به کارگیری تسلیحات شیمیایی در منطقه دومای سوریه (در ۷ آوریل ۲۰۱۸) نتیجه گیری کرد که حکومت بشار اسد از گاز کلر استفاده کرده است.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا دراین رابطه اعلام کرد: آمریکا علاوه بر این، تلاشهای رژیم اسد و حامیانش را رد می‌کند که اطلاعات گمراه‌کننده در مورد حمله شیمیایی منتشر می‌کند و نسبت به انتشار چنین گزارشهایی نگران است و کسانی که به استفاده از سلاح شیمیایی متوسل می‌شوند باید مورد حسابسرسی قرار گیرند.
براساس گزارش هیأت حقیقت یاب، گاز شیمیایی توسط سیلندرهایی از هوا پرتاب شده و ادعای رژیم بشار مبنی بر این که سلاح شیمیایی توسط اپوزیسیون تهیه شده، رد گردیده و تأکید شده است: رژیم اسد مسئول این حمله شنیع با تسلیحات شیمیایی است.
گزارش سازمان منع تسلیحات شیمیایی می‌افزاید: به کارگیری گاز کلر به عنوان سلاح شیمیایی توسط رژیم بشار اسد نقض تعهدات این رژیم طبق کنوانسیون تسلیحات شیمیایی است


پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange  
مطالب ما را در وبلاک انجمن نجات ایران  ودر توئیتر @bahareazady دنبال کنید

No comments:

Post a Comment