Tuesday, November 26, 2019

قیام ایران -شماره 36:شمار شهیدان قیام سراسری از ۴۵۰ گذشته است، همراه با لیست اسامی ۱۵۴ شهید از ۳۶ شهر کشور
قیام ایران -شماره 36:شمار شهیدان قیام سراسری از ۴۵۰ گذشته است، همراه با لیست  اسامی ۱۵۴ شهید از ۳۶ شهر کشور
فراخوان به جامعه بین‌المللی برای توقف جنایت علیه بشریت توسط فاشیسم دینی حاکم بر ایران

سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد شمار شهیدان قیام سراسری مردم ایران که ۱۷۶شهر در سراسر ایران را در برگرفت از ۴۵۰تن گذشته است. شمار واقعی شهیدان بیشتر است، اما رژیم به طرق مختلف از جمله با قطع اینترنت و ندادن پیکرهای شهیدان به خانواده‌ها و یا جلوگیری از مراسم بزرگداشت برای آنان درصدد پنهان کردن ابعاد واقعی جنایتهای هولناکش می‌باشد.

موج دستگیریها ادامه دارد و زندانهای تهران از جمله زندان اوین و زندان فشافویه مملو از بازداشت‌ شدگان است و با کمبود شدید جا مواجه هستند. در بسیاری از شهرها بازداشت‌ شدگان در دبستانها و دبیرستانها و دیگر ساختمانهای حکومتی نگهداری می‌شوند. در همین حال سرکردگان قضاییه آخوندی، در استانهای مختلف از جمله تهران و خوزستان و فارس از تشکیل بیدادگاههای ویژه برای دستگیر ‌شدگان خبر می‌دهند. آخوند احمد خاتمی، عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان ارتجاع، در نمایش جمعه تهران روز اول آذر دستگیر ‌شدگان را باغی و محارب توصیف کرد و از دستگاه قضاییه خواست آنها را به اشد مجازات برساند. پیش از آن در ۲۷آبان کیهان خامنه‌ای نوشت ”مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند”.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران کشتار تظاهر کنندگان را از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت توصیف کرد و خواستار اقدام جامعه جهانی برای توقف فوری کشتار و سرکوب فراخواند و از ملل ‌متحد خواست سریعاً هیأت‌های تحقیق به ایران اعزام کند. وی افزود سردمداران این رژیم به‌خاطر جنایت علیه بشریت باید در برابر عدالت قرار گیرند. سکوت و بی‌عملی، هم نقض کنوانسیونها و قوانین و استانداردهای بین‌المللی است و هم مشوق رژیم در ادامه جنایت و گسترش آن در منطقه است.

اسامی ۱۵۴تن از شهیدان بشرح زیر اعلام شده است:
۱-  تهران  مینا شیخی
۲-  تهران  گلناز سمسامی
۳- تهران  علی مراد منش
۴- تهران   علی ده دلیر
۵- تهران  پیمان نوری
۶- تهران یاشار علیزاده
۷- تهران محمود ولی الهی
۸- تهران  موسی شاهسون
۹- تهران  علی شاهسوند
۱۰- تهران  حسین یامی
۱۱- تهران  سعید یوسفی
۱۲- تهران  حمزه شاهسوند
۱۳- تهران  خسرو بختیاری
۱۴- تهران  علی بهبودی
۱۵- تهران فریدون کاظمی
۱۶- تهران سجاد باقری
۱۷- تهران  عبدالله آجرلو
۱۸- تهران  حسین عیسوند
۱۹- تهران  سید قاسم حسینی
۲۰- تهران  عرفان فائقی
۲۱- تهران  مهرداد معین
۲۲- اسلامشهر-  تهران ایمان رسولی
۲۳- اسلامشهر- تهران  محسن جعفرپناه
۲۴- اسلامشهر- تهران  آرش کهزادی
۲۵- اسلامشهر- تهران  محمدمهدی حقگوی
۲۶- شهریار - تهران  رضا حسن وند
۲۷- شهریار - تهران  ابراهیم محمد پور
۲۸- شهریار - تهران  آزاده ضربی
۲۹- شهریار - تهران  مهدی پاپی
۳۰- شهریار - تهران  حسین قدمی
۳‍۱- شهریار - تهران  مهدی دائمی
۳۲- شهریار - تهران  احسان شیری
۳۳- شهریار - تهران  میلاد نجهوند
۳۴- شهریار - تهران .......مومنی
۳۵- شهریار - تهران  علی الله امینی
۳۶- شهریار - تهران  قاسم رضایی
۳۷- شهریار - تهران  یارمحمدی
۳۸- شهریار –تهران  سید محمد حسین طاهایی
۳۹- بهارستان - تهران  فاطمه حبیبی
۴۰- بهارستان - تهران  گل آقا نوری
۴۱- قدس - تهران  حسین شهبازی
۴۲- قدس - تهران  جواد بابایی
۴۳- قدس - تهران …علیزاده (مرد)
۴۴- اهواز   محمدرضا  عسافی زرگانی
۴۵- اهواز  حمزه سواری
۴۶- اهواز  میثم مجدم
۴۷- اهواز  رضا عطیه النیسی
۴۸- بهبهان  محمد حسین قنواتی
۴۹- بهبهان  مهرداد دشتی زاده
۵۰- بهبهان  احسان عبدالله نژاد
۵۱- بهبهان  محمود دشتی‌زاده
۵۲- بهبهان  احمد حشم دار
۵۳- بهبهان  شبنم دیانی
۵۴- بهبهان .......تدین
۵۵- بهبهان  فرزاد انصاری (فرزاد تز می‌پور)
۵۶- خرمشهر  میثم منیعات
۵۷- خرمشهر  میلاد حمیداوی
۵۸- خرمشهر  میثم عبدالوهاب عدگی‌پور
۵۹- خرمشهر  خالد منیعات
۶۰- خرمشهر  علی غزلاوی
۶۱- خرمشهر  ابراهیم مطوری
۶۲- خرمشهر  حسین نمیمی
۶۳- رامهرمز  هادی قربانی
۶۴- رامهرمز  … موسوی
۶۵- شوشتر  احمد موسوی جعاوله
۶۶- آبادان  علی بغلانی
۶۷- ماهشهر ............حطاوی
۶۸- ماهشهر  قاسم باوی
۶۹- ماهشهر  محمد خالقی
۷۰- ماهشهر  عدنان هلالی
۷۱- ماهشهر  مجتبی عبادی
۷۲- ماهشهر  منصور دریس
۷۳- ماهشهر  عباس(رضا) عساکره
۷۴- ماهشهر  احمد خواجه آلبوغلی
۷۵- ماهشهر  محمد خالدی
۷۶- ماهشهر  علی خواجه آلبو علی
۷۷- ماهشهر  حمید شیخانی
۷۸- ماهشهر  خانم عتیقی
۷۹- ماهشهر  منصور دریس
۸۰- ماهشهر  یوسف خالدی
۸۱- شیراز  مهدی نکویی علی آبادی
۸۲- شیراز  رضا جعفری
۸۳- شیراز  مجید هاشمی
۸۴- شیراز  عبدالله قویمی
۸۵- شیراز ......پارسایی
۸۶- شیراز .......پارسایی
۸۷- شیراز  جانفشان اسدی
۸۸- کلار -  شیراز رسول قویمی
۸۹- مرودشت-شیراز  مهدی نیکویی
۹۰- شیراز  امیر الوندی
۹۱- سنندج  مظفر صیفی
۹۲- سنندج  علی بغلانی
۹۳- سنندج  سنه شاهو
۹۴- سقز  محمد حیدریان
۹۵- بوکان  شلیر دادوند
۹۶- بوکان  هیوا نادری
۹۷- مریوان  مهران تاک
۹۸- مریوان  بهروز ملکی
۹۹- مریوان  عثمان نادری
۱۰۰- مریوان  دانیال استواری
۱۰۱- مریوان  ادریس بیواره
۱۰۲- مریوان  عثمان احمدی
۱۰۳- مریوان  آرین رجبی
۱۰۴- جوانرود  حمزه نقدی
۱۰۵- جوانرود  یونس هوشنگی
۱۰۶- جوانرود  کاوه رضایی
۱۰۷- جوانرود  جبار تجاره
۱۰۸- جوانرود  سلمان رحمانی
۱۰۹- جوانرود  کاوه محمدی
۱۱۰- جوانرود  ابراهیم مرادی
۱۱۱- جوانرود  مبین عبداللهی
۱۱۲- جوانرود  ابراهیم مرادی
۱۱۳- کرمانشاه  مظفر ظهیری
۱۱۴- کرمانشاه  نادر بیرانوند
۱۱۵- کرمانشاه  محمد میرزایی
۱۱۶- کرمانشاه  مظفر وطن دوست
۱۱۷- کرمانشاه  یونس عزتی
۱۱۸- کرمانشاه  مصطفی فرزامی
۱۱۹- کرمانشاه  نادربیژنوند
۱۲۰- کرمانشاه  نعمت حسینی
۱۲۱- کرمانشاه  مصطفی باکری
۱۲۲- کرمانشاه  عبدالله شاه آبادی
۱۲۳- کرمانشاه  منصور فخری
۱۲۴- رکرمانشاه  احمد منصوری
۱۲۵-  کرمانشاه  فرامرز رحیمی
۱۲۶- کرمانشاه عبدالرضا شیرزادی
۱۲۷- کرمانشاه  برهان منصورنیا
۱۲۸- کرمانشاه  فواد جوشن
۱۲۹- کرج  شهرام معینی
۱۳۰- کرج  امیر شکری
۱۳۱- کرج  رضا معظمی گودرزی
۱۳۲- کرج  پویا بختیاری
۱۳۳- کرج  حسین قاسمی
۱۳۴- کرج  آمنه شهبازی
۱۳۵- پردیس کرج  امید صالحی
۱۳۶- پردیس کرج  آشور کلنا (هموطن مسیحی)
۱۳۷- پردیس کرج  پدرام جعفری کمیجانی
۱۳۸- ملارد کرج  هادی سرتیپی
۱۳۹- مهر شهر کرج  حمید رسولی
۱۴۰- تبریز  علی حسینی
۱۴۱- سیرجان  روح الله نظری فتح آبادی
۱۴۲- گرمسار  حسن طاووسی
۱۴۳- اردبیل  سیدعلی فتوحی کوهساره
۱۴۴- لنگرود  پژمان (علی) قلی‌پور
۱۴۵- اندیمشک  …نجفوند
۱۴۶- یزدان  شهر ساسان عیدی وندی
۱۴۷- یزدان شهر  رسول امانی
۱۴۸- یزدان شهر   داوود وند
۱۴۹- نجف آباد-اصفهان  محمد پور پیرعلی
۱۵۰- قهدریجان-اصفهان  نعمت الله شفیعی
۱۵۱- اصفهان  جواد شیازی
۱۵۲- اصفهان  احمد قربانی دستجردی
۱۵۳-  زنجان  امیرحسین عباسی
۱۵۴- رشت  محمدرضا نیکوران

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۵ آذر ۱۳۹۸(۲۶ نوامبر ۲۰۱۹)


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChaNo comments:

Post a Comment