Wednesday, November 27, 2019

ایران - قیام سراسری :۶ تن از برندگان جایزه نوبل از قیام شجاعانه مردم ایران حمایت کردند برندگان نوبل سرکوب مرگبار قیام کنندگان توسط رژیم آخوندی را محکوم کردند۶ تن از برندگان جایزه نوبل
از قیام شجاعانه مردم ایران حمایت کردند
برندگان نوبل
سرکوب مرگبار قیام کنندگان توسط رژیم آخوندی
را محکوم کردند

• پرفسور ریچار رابرتس Richard Roberts برنده جایزه نوبل پزشکی ۱۹۹۳ از آمریکا
• پروفسور جان متر John Mather برنده جایزه نوبل فیزیک ۲۰۰۶ از آمریکا
• پروفسور راجرکورنبرگ Roger Kornberg برنده جایزه نوبل شیمی ۲۰۰۶ از آمریکا
• پروفسور اولیور هارت Oliver Hart برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۱۶ از آمریکا
• پرفسور دادلی هرشباخ Dudley Herschbach برنده جایزه نوبل شیمی ۱۹۸۶ از آمریکا
• پروفسور راجر گیلمن Roger Guillemin برنده جایزه نوبل پزشکی ۱۹۷۷ از آمریکا

فراخوان فوری
برندگان جایزه نوبل از دبیرکل ملل متحد
برای تشکیل جلسه شورای امنیت
و جلوگیری از جنایات خامنه‌ای علیه قیام کنندگان ایران

فراخوان برندگان نوبل به اعزام یک هیأت حقیقت یاب به ایران
برای تحقیق درباره کشته شدگان ، مجروحان و دستگیرشدگان قیام


کمیته سوئیسی برای دموکراسی در ایران :
فراخوان به سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر
برای تحقیقات و اعزام تیم های حقیقت یاب
برای بررسی جنایت های رژیم علیه قیام کنندگان

لیبراسیون :
ایران-کشتار در پشت درهای بسته

آثار سرکوب علیه تظاهر کنندگان تازه شروع به درز کرده است و نشان دهنده یک خشونت بسیار افراطی است.
رژیم ایران چندین روز اینترنت را قطع کرد و در سایه آن هر گونه کار خبرنگاری مستقل را مختل کرد. با استفاده از این خلا که بسیار دقیق سازماندهی شده بود ، پلیس و شبه نظامیان رژیم با خشونت تمام ، جنبش مردمی را سرکوب کردند بدون اینکه افکار عمومی جهانی از آن مطلع شود. رژیم جلوی پخش هر گونه تصویر را که میتوانست ناظرین را تحت تاثیر قرار دهد و آنها را مجبور به عکس العمل کند ، گرفت.
منبع: لیبراسیون ۴ آذر ۹۸-۲۵نوامبر۲۰۱۹

لوموند :
فرار به جلو با سرکوب
رژیم ایران به بهای یک حمام خون خود را بر سر قدرت نگاه داشته است

رژیم با عنوان کردن یک “توطئه” طراحی شده در خارج، تصمیم گرفته با سرعت و خشونت هر چه تمام وارد عمل شود و به این ترتیب گرایش کلی به تحکیم پایه های قدرت خود از راه اعمال خشونت را تأیید می کند
علاوه بر پایتخت، تهران، شورشها به سرعت به بیش از یکصد شهر گسترش یافته و پمپ های بنزین، بانکها و فروشگاهها به آتش کشیده شده اند.
عنوان کردن یک “توطئه” طراحی شده در خارج و سرکوب سریع و خشن پیش از آنکه جنبش ریشه بگیرد، به نظر می رسد استراتژی انتخاب شده توسط ملایان باشد که با احساس خطر برای حکومتشان به نحوی کلبی مسلکانه راه تقابل با مردم خود را در پیش گرفته و به این ترتیب ماهیت رژیمی را نشان می دهند و تأیید می کنند که بلاوقفه در جنگ و خشونت سلطه خود را تحکیم کرده است. این بار مسأله به دلیل بازتاب فوق العاده شورش هائی که از بیروت تا بغداد تظاهر کنندگان خیابانی را علیه رژیم ایران در درون “هلال شیعی” برانگیخته، ضریب میخورد.همان چیزی که رژیم آنرا در تعقیب یک استراتژی پایه ای، بنا کرده است. در همه جا مردم اختلاط و بهره برداری از مذهب برای سیاست و چنگ اندازی جمهوری اسلامی را محکوم می کنند.

لاتریبون فرانسه :
چرا رژیم ایران بنزین روی وضعیت انفجاری ریخت
دیکتاتور ایران، بین دو راه عقب‌نشینی و یا ایستادن در برابر مردم
راه دوم را انتخاب کرده
به این ترتیب درهای جهنم را به‌روی خود گشوده است

افزایش قیمت بنزین جرقه قیام را زد، اما قیام بلافاصله از بنزین و قیمت بنزین عبور کرد و همچون قیام ۹۶، شعارها بلافاصله رأس دیکتاتوری ولایت فقیه و اصل نظام را هدف قرار داد. گرانی بنزین در شرایط انفجاری کنونی جامعه، مانند ریختن بنزین بر آتش خشم توده‌های زحمتکش است و حکومت چاره‌ای جز روبه‌رو شدن با عواقب آن نخواهد داشت
درهرحال به‌نظر می‌رسد نظام ایران دو پارامتر را در محاسبات خود به آنها کم بها داده یا وارد نکرده است، نخست درجه انفجاری فوق‌العاده بالای جامعه و دیگری، قیام عراق، زیرا این واقعیت که قیام عراق جدای از قیام ایران نیست و این یک جبهه مشترک علیه دشمن مشترک با شعار و مضمون مشترک است انکار ناپذیر است. در عراق معترضین شعار می‌دهند «رژیم ایران اخراج اخراج» و در ایران هم معترضین شعار می‌دهند «مرگ بر دیکتاتور» «مرگ بر خامنه‌ای». از همین رو، این دو قیام و هم‌چنین قیام مردم لبنان، به‌طور دیالکتیکی از هم تأثیر می‌پذیرند و بر هم تأثیر می‌گذارند.
بنظر میرسد دیکتاتور ایران، بین دو راه عقب‌نشینی و یا ایستادن در برابر مردم، راه دوم را انتخاب کرده و به این ترتیب درهای جهنم را به‌روی خود گشوده است؛ آن هم در شرایطی که رژیم هرگز تا این اندازه ضعیف و غرقه در بحرانها و متشتت نبوده است. این از ویژگی‌های مرحله پایانی دیکتاتورهاست که چاره‌یی جز انتخاب بین بد و بدتر یا انتخاب بین انفجار اجتماعی یا خفگی اقتصادی ندارد.

نزار زکا زندانی سابق لبنانی در ایران
آذری جهرمی زیر ارتباطات
یک بازجوی وزارت اطلاعات ایران است
که باعث و بانی شکنجه و آسیب علیه بسیاری از ایرانیان بی گناه بوده است

من با دوستان نزدیکی در قسمت ۱۲ شماره ۷ بودیم
آنها توسط این وزیر بازجویی شدنددر توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha


No comments:

Post a Comment