Thursday, November 14, 2019

تصویب شصت و ششمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در کمیتهٔ سوم مجمع عمومی ملل متحد / استقبال مریم رجوی


تصویب شصت و ششمین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی در کمیتهٔ سوم مجمع عمومی ملل متحد / استقبال مریم رجوی


روز پنجشنبه ۲۳آبان‌ماه ۱۳۹۸، کمیته سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد در نیویورک، شصت و ششمین قطعنامهٔ محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگانهای ملل ‌متحد را، با ۸۴ رأی موافق به تصویب رساند. این قطعنامه به‌رغم تمامی تشبثات این رژیم ضدبشری و همدستان و حامیانش تصویب شد.
قطعنامهٔ مصوب کمیتهٔ سوم مجمع عمومی نقض حقوق اولیه انسانی و آزادیهای اساسی و شمار بالای اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوانان و هم‌چنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندانها در عمل و در قوانین فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران را محکوم کرده است.
در این قطعنامه که توسط کانادا ارائه و تصویب شد، جامعه بین‌المللی«نگرانی جدی خود را نسبت به تعداد بالای اعمال و اجرای مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی. از جمله اعمال مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی و اعدام علیه افراد بر اساس اعترافات اجباری را که با نقض قوانین بین‌المللی صورت می‌گیرد» ابراز کرده و خواستار لغو اعدام‌های وحشیانه در ملأعام شده است.

قطعنامهٔ کمیتهٔ سوم مجمع عمومی هم‌چنین از رژیم می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز» قرار نگیرد و «استفاده گسترده و سیستماتیک از باز داشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از این عمل برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «در قانون و در عمل، تضمینهای رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند».
قطعنامهٔ مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، به موارد قتل باز داشت شدگان در زندانها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می‌کند و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن کسانی که به‌خاطر «استفاده از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی» باز داشت شده‌اند، از جمله «کسانی که تنها به‌خاطر شرکت در اعتراضات » دستگیر شده‌اند فرامی‌خواند.
در بخش پایانی قطعنامهٔ کمیتهٔ سوم مجمع عمومی ملل ‌متحد ضمن تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل ‌متحد از ایران تحت حاکمیت آخوندها، آمده است: «(مجمع عمومی) تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق‌بشر در ایران را ادامه دهد».
هد».


با استقبال از تصویب شصت و‌ ششمین قطعنامه ملل‌متحد در محکومیت نقض در تاکید میکنم که مصونیت سردمداران رژیم آخوندی باید پایان یابد، و به‌خاطر جنایت علیه بشریت محاکمه شوند.
View image on Twitter
46 people are talking about this

بالاترین مصداق نقض جدی در ، قتل‌عام ۳۰هزار زندانی بی‌دفاع در سال ۱۳۶۷ است که نهادها و سردمداران قبلی و فعلی رژیم در آن دست داشته و همچنان از آن بیشرمانه دفاع می‌کنند اما متأسفانه تا امروز از هر حسابرسی مصونیت یافته‌اند.
سکوت و بی‌عملی ملل‌متحد در قبال جنایت فجیع علیه بشریت در سال ۶۷ زخمی بر وجدان بشریت معاصر است. تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ و محاکمه مسئولان آن یک آزمایش بزرگ در مقابل جامعه جهانی می‌باشد.
34 people are talking about this


No comments:

Post a Comment