Thursday, November 28, 2019

ایران - قیام سراسری :استمرار اعتراض و قیام مردم ایران و مسئولیت جامعه جهانی!گفتگو با صوفی سعیدی+ کلیپ مصاحبه


ایران - قیام سراسری :استمرار اعتراض و قیام مردم ایران و مسئولیت جامعه جهانی!گفتگو با صوفی سعیدی+ کلیپ مصاحبه 


استمرار اعتراض و قیام مردم ایران در دهمین روز است، به رغم بسیج تمام عیار رژیم برای جلوگیری  از استمرار قیام روز گذشته شهرهای فردیس، ارومیه، شیراز، و مناطق اطراف بندر ماهشهر، و امروز تهران پارس، اصفهان و سیرجان، شاهد تظاهرات و درگیری، بین مردم و جوانان شورشی، با نیروهای سرکوبگر بود. از طرف دیگر، شاهد افزایش حمایتهای بین‌المللی، از قیام مردم ایران، و محکومیت جنایتهای وحشیانه رژیم، علیه قیام‌آفرینان، و همچنین تظاهرات هموطنان، در کشورهای مختلف، در حمایت از قیام مردم ایران هستیم. برای بررسی دستاوردهای ده روزی که از قیام میگذرد؛ و ابعاد ضرباتی که به رژیم وارد شده، همچنین مسئولیت جامعه جهانی، در قبال قیام ایران و چشم‌انداز آینده  آن خانم صوفی سعیدی، دکترای روابط بین‌الملل درگفتگویی با تلویزیوین ایران آزاد به این موضوعات پرداخته وبه سئوالات پاسخ میدهد.
صوفی سعیدی: این ۱۰ روز صحنه‌ی از جدال و مبارزه قیام آفرینان غیور مملکت‌مان بود.یک آماری بدهم در ۱۶۰ شهر مردم مملکت‌مان به قیام برخاستند، بیلان اتفاقات ۳۰۰ شهید نثار آزادی راه مملکت کردند، حدود ۴ هزار زخمی و حدود ۱۰ هزار تحت بازداشت و شکنجه قرار دارند، این نشاندهنده مبارزه اعجاب انگیزی بود. اخبار و ویدئوهای که بیرون آمد ابتدا نقش برجسته زنان در رهبری به وضوح دیده میشد، که قابل تقدیر و تحسین است. تداوم و سازماندهی و سرعت عمل قیام آفرینان کاملا در صحنه بین‌المللی همه را بهت زده کرده و غیر قابل تصور بود. این قیام نسبت به قیام دوسال قبل در کیفیت بسیار بالاتری قرار داشت و کاملا غیر قابل تصور بودکه بعد از ۲۴ساعت از قطعی اینترنت بتوانند نه تنها قیام را گسترده‌تر کنند و شورش‌شان را ادامه بدهند، بلکه باعث سئوال شد و بسیاری از ناظرین که خبر نداشتند کانونهای شورشی به سرعت عمل و سازماندهی مبادرت کردند میگفتند این افراد بدلیل قطعی اینترنت در همسایگی خودشان یک هماهنگی‌های کرده باشند. حتی با قطعی قطعی اینترنت ارتباطی بین خودشان را میتوانند ادامه بدهند، این نشاندهنده بارز این قیام بود. واقعیت این است جامعه اجتماعی و سیاسی ایران دچار تغییرات اساسی شده است.جامعه ایران با قبل از قیام تغییر کیفی کرده است، هرگز به نقطه قبل برنخواهد گشت. رهبر مقاومت خوب گفته بودند کانونهای شورشی نشان دادند تاریخ مردم ایران در نبرد آزادیبخش‌ رقم میخورد، دستآوردهای ۱۰ روز قیام واقعی بود، واقعیت امر هم یک شکست استراتژیک برای رژيم بود و امیدوارم در طی صحبت‌مان این را بشکافیم.

کلیپ کنفرانسدر توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeCha

No comments:

Post a Comment