Sunday, November 10, 2019

لوموند: حکومت ایران در قلمروهای عربی خود در منطقه بر صندلی محکومان نشسته است


لوموند: حکومت ایران در قلمروهای عربی خود در منطقه بر صندلی محکومان نشسته است


به گزارش روزنامه لوموند در روز جمعه ۱۷ آبان ۹۸، در تجمع های اعتراضی و مردمی در عراق شعار "ایران اخراج" شنیده می‌شود.
این روزنامه مقاله‌ای درباره نقش منطقه‌ای رژیم ایران و این موضوع که چرا این نقش در کشورهای تحت نفوذ این رژیم در منطقه با اعتراضات مردمی روبه‌رو شده است، دارد.
در این نوشته آمده است، این نقش کارآیی و فلسفه وجودی خود را از دست داده است و اصرار بر ادامه آن با فلسفه زیستن اقتدارگرایان حکومتی در ایران گره خورده است.
در این مقاله آمده است: برای اولین بار، رژیم ایران در قلمروهای عربی خود در منطقه مورد اعتراض قرار گرفته است. رژیم ایران امروز در همه مناطقی از جهان عرب که در آن نفوذی تعیین‌کننده دارد، در عراق، در لبنان و هم‌چنین در سوریه بر جایگاه متهم نشسته است. حکومت مذهبی ایران که به‌خاطر تحریم‌های آمریکا در داخل به‌شدت تضعیف شده، در خارج نیز، خصوصاً در سرزمین‌هایی عربی تحت نفوذش، به‌خاطر دخالتهایش مورد اعتراض قرار گرفته و به چالش کشیده شده است.
در ادامه مقاله آمده است: از دو ماه پیش در تجمع های اعتراضی و مردمی در عراق شعار "ایران اخراج" شنیده می‌شود. شمار لبنانی‌هایی که از دو هفته پیش در لبنان شعارهای مشابه علیه رژیم ایران در تظاهرت و تجمع ها سر می‌دهند، کمتر از عراق نیست.
رژیم تهران از این موضوع خشنود بوده که یک قدرت بزرگ منطقه‌ای است که قلمرو قدرتش از خلیج‌فارس تا دریای مدیترانه کشیده شده است. با اتکا به نیروهای تحت نفوذش محور تهران- بغداد-دمشق و بیروت را ایجاد کرده بود.
دلایلی که به این رژیم کمک کرد تا استراتژی منطقه‌ای خود را پیش ببرد دیگر وجود ندارد. در چنین شرایطی است که رژیم ایران در مناطق و سرزمینهای تحت نفوذش در خاورمیانه، عراق، لبنان و سوریه با چالشهای جدی روبه‌رو شده و مردم این کشورها با تظاهرات خود خواهان پایان یافتن نقش ایران به‌عنوان پدر خوانده منطقه‌ای هستند.
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور   #IranRegimeChange

No comments:

Post a Comment