Tuesday, November 19, 2019

گزیده مهمترین اخبار سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

گزیده مهمترین اخبار سایت سازمان مجاهدین خلق ایران 

  • دیدار ژنرال جیمز جونز با مریم رجوی و بازدید از اشرف۳

    فاکس نیوز: ملاقات مریم رجوی و ژنرال جیمز جونز در آلبانی

    • تلویزیون فاکس نیوز در گزارشی از قیام مردم و جوانان ایران و دیدار ژنرال جیمز جونز با مریم رجوی گفت: شورای ملی مقاومت ایران بزرگترین گروه اپوزیسیون ایران گزارشهایی از اعتراضات منتشر کرد و فیلمهایی ارائه داد که ما آنها را دیده‌ایم. آنها گفتند برخی از واحدهایشان مسئول بسیاری از این اعتراضات هستند. ما ...

گزیده مهمترین اخبار سایت سازمان مجاهدین خلق ایران 

در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment