Saturday, November 16, 2019

عراق - مقاومت شگفت‌انگیز قیام مردم عراق ، گفتگو با سنابرق زاهدی


عراق - مقاومت شگفت‌انگیز قیام مردم عراق ، گفتگو با سنابرق زاهدی


مقاومت شگفت‌انگیز قیام مردم عراق ، به رغم سرکوب وحشیانه روزهای اخیر، پر شتاب‌تر از قبل، به پیش میرود، راز و رمز مقاومت شگفت‌انگیز مردم عراق در برابر جنایات مزدوران سپاه چیست؟ ریشه‌های این مقاومت در کجاست؟ قیام مردم عراق چه تأثیری در ژئوپلیتیک منطقه و تعادل قوای موجود خواهد گذاشت؟‌ چرا عراق عمق استراتژیک رژیم محسوب میشود و قیام عراق چه تأثیری روی ایران خواهد گذاشت؟
سؤالاتی که آقای سنابرق زاهدی، مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران،درگفتگو با تلویزیوین ایران آزاد به آنها پاسخ میدهد.
دکتر سنابرق زاهدی: در عراق در یک جمله انقلاب جریان دارد، در واقع انقلاب بین مردم عراق که این حاکمان را نمیخواهند و این حاکمانی که نمیتوانند در عراق حکومت کنند، این تعریف انقلاب است پایینی‌ها نمیخواهند و بالایی‌ها نمیتواند حکومت کنند، به همین دلیل تظاهرات و شورش، شعار، پلاکارد، خواسته در عراق جریان دارد.
از طرف دیگر جنایت، کشتار، خونریزی و ممانعت و بخصوص ربودن که همیشه در عراق بوده ولی در قیام اخیر اوج گرفته و این تصویر بسیار خلاصه‌ای از عراق است. اما اینکه الان چه چیزی جریان دارد بعد از اینکه احزاب سیاسی عراق که وابسته به رژ‌یم آخوندی و تحت کنترل قاسم سلیمانی هستند، دو روز پیش اعلام کردند که دولت عادل المهدی باید بماند و حتی با استفاده از قدرت و زور برای پایان دادن به اعتراضات و تظاهرات باشد، بعد از اینکه این خبر را خبرگزاری فرانسه اعلام کرد و درآن آمده بود که قاسم سلیمانی با پسر سیستانی ملاقات کرده و به نوعی گفته بود موافقت دستگاه سیستانی برای این امر هم گرفته، این باعث افول موقتی قیام شد بخاطر اینکه، تمامی جناح‌های سیاسی علیه مردم عراق هستند و از یک طرف ابعاد و روند سرکوب بخصوص در بغداد اوج گرفت.
حمله کردند و ۳ تا از پلها را از دست تظاهرات کنندگان گرفتند و میدان خلانی که نزدیک میدان تحریر است را گرفتند و وسط این دو میدان دیوار بتونی عظیمی را ایجاد کردند که مردم نتوانند آن طرف بروند، در کربلاء چادرهای تظاهرات کنندگان را آتش زدند، اینها مقداری و بهتر است بگوییم برای ساعاتی افول و پسرفت برای انقلاب عراق را تصویر کرد و خبرگزاریها و کسانی که شاهد صحنه بودند چنین تصویری را مخابره و گفتند.
اما این صحنه بسرعت برگشت، این برگشت مرهون عواملی بود و مهمترین آنها خود مقاومت مردم بود که علیرغم این وضعیت باز ایستادند، کشته و زخمیهای بسیاری در شهرهای مختلف عراق دادند و در بغداد مجروحین بسیاری دادند، به هر حال ایستادگی مردم در صحنه و به خانه نرفتن مردم این عامل اول این مقاومت بود.
در اینجا یک تحول سیاسی هم اتفاق افتاد، بر پایه این ایستادگی بقیه تحولات شکل گرفت، از یک طرف دفتر سیستانی ملاقات با پسر سیستانی را تکذیب نکردند اما گفتند ما موافق نیستیم و این درست نیست که با ماندن دولت عادل المهدی  موافق باشیم، کما اینکه با سرکوب تظاهرات موافق نیستیم، این خودش مشکلی برای همه جریانات سیاسی بوجود آورد، بعد مقتدا صدر این حرف را زد و به نوعی همه اظهار برائت کردند از این چیزی که به آنان نسبت داده شده بود.
بدلیل اینکه مردم در صحنه باقی ماندند، این پارامترها منجر به این شد که تظاهراتها مجددا گر گرفته از طرف دیگر درگیریها ادامه دارد، و تظاهراتها در همه شهرهای عراق گر گرفته،است .
دیروز بطور مشخص در بابل و دیوانیه بصره، ناصریه و بغداد تظاهرات بود، عده‌ای شهید شدند و صدها نفر زخمی شدند، آمار رسمی که تا امروز دولت اعلام کرده، دیوان حقوق بشر عراق که به نوعی نیمه دولتی است البته مستقل نیست، اعلام کرده تا الان ۳۱۹ نفر کشته و بیش از ۱۵هزار نفر مجروح شدند.
واقعیت این است ابعاد شهداء بیشتر از این است، من فکر میکنم طبق آمار اولیه که تقریبا مستقل بودند آمار از هزار نفر در گذشته است، امروز درگیری در بغداد وجود داشت و بین دیوار بتونی عظیمی که بین میدان تحریر و میدان خلانی را مردم پس زدند و خراب کردند، در هر حال درگیری ادامه دارد.
مهم این است بعد از افول موقت مجددا قیام اوج گرفته و میتوانیم بگوییم قیام مردم عراق از یک نقطه عطف عبور کرد، نقطه عطفی که رژيم آخوندی تمام امکاناتش را بکار گرفت و نه فقط امکانات در صحنه برای سرکوب و کشتار مردم بلکه حیله‌گری سیاسی دروغ‌های سیاسی‌ش را به صحنه آورد مثل همان که گفت و اعلام کرد با او موافق هستند در حالیکه واقعیت نداشته، ولی به هر صورت حاصل معادله این است که قیام ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا خواهد کرد و میشود گفت که این ترفند رژ‌يم به شکست انجامیده و قیام مردم عراق با شدت هر چه تمام‌تر ادامه خواهد داشت.

کلیپ کنفرانس


در توئیتر با نام Bahar iran@ ما را  دنبال کنید 
پیش بسوی قیام   سراسری ، ما بر اندازیم#  کانونهای شورشی در شهرهای ایران #  
اعتصاب واعتراض و تظاهرات#  سرنگونی رژیم  #  اتحادوهمبستگی  
   مرگ_بر_دیکتاتور  ge#IranRegimeChan

No comments:

Post a Comment